Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunestyret ber for Orkdal sjukehus´ framtid

sjukehus.jpg

Orkdal kommunestyre vedtok onsdag enstemmig en omfattende høringsuttalelse om Orkdal sjukehus. Uttalelsen er enkelt sagt en bønn om å berge fødeavdelinga og permanent akuttberedskap. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer ikke, men en statssekretær vil besøke sjukehuset neste uke.

Høringsuttalelsen er ikke lagt ut som eget dokument på kommunens hjemmesider. Men du kan gå inn på denne lenken fra kommunestyremøtet - og rulle ned til side 105 (!), eller lese noen hovedpunkter på denne sida:

En rapport på oppdrag fra Helse Midt-Norge konkluderer blant annet med at:
* Det er faglig og økonomisk tilrådelig å flytte fødeavdelinga fra Orkdal sjukehus til Trondheim.

* Det anbefales å flytte pasienter som skal opereres på kveld og natt til Trondheim - og dermed redusere vakt-/akuttberedskapen ved Orkdal sjukehus.

* Orkdal sjukehus får tilbud om medisinsk behandling av kreftpasienter (poliklinisk) og lindrende behandling for kreftsyke. I tillegg lysbehandling (hudsykdommer) og øre-/nese-/halstilbud (på visse betingelser).

* Her er noen av argumentene fra et samlet kommunestyre:

Fødeavdelinga:

* Dersom fødetilbudet i Orkdal legges ned vil langt flere enn i dag få reisetid over 1 1/2 time.

* "Føden" i Orkdal er innarbeidet og har god kvalitet. Dette gjelder ikke minst oppfølging av mor og barn etter fødselen.

Redusert akuttberedskap:

* Den foreslåtte endringen vil gjøre det verre å rekruttere fagfolk, ødelegge grunnlaget for et robust fagmiljø og dermed svekke tilbudet lokalt.

Nytt krefttilbud:

* Ønsker garantier om at dette kommer, og når det kommer.

* Men: vil heller beholde dagens drift enn å bytte føden og akuttberedskap på natt mot nytt tilbud om kreftbehandling.

Øre-nese-hals og lysbehandling:

* Samme som for kreft: Ja, men vil ha garanti. Vil helst beholde dagens drift.

Kommunestyret utdyper:

Fødeavdelinga er utstatt for stadige angrep. Tilbudet er redusert selv om kvaliteten er høy. Det skapes et uforholdsmessig dårlig inntrykk av små fødeavdelinger. Vi har vansker med å forstå og akseptere forslaget om nedlegging.


Det er lokalsjukehusenes akuttberedskap som gjør dem til sjukehus. Et sjukehus kjennetegnes bla. av døgnkontinuerlig drift og beredskap. Dette bidrar også til drift som gjør at lokalsjukehusene får turnuskandidater.

Flere tilbud er lagt ned eller svekket de siste årene. Kommunestyret mener å ane et mønster der man reduserer tilbudet slik at det i neste omgang kan legges ned med en begrunnelse om at det ikke lenger er faglig forsvarlig.

Orkdal kommunestyre avslutter med ganske kraftig kost:

"Dette opplever vi som mangel på respekt for det arbeidet som blir gjort ved Orkdal sjukehus, og ikke minst for pasientene i vårt nedslagsfelt."

sjukehus2.jpg


 

 

Publisert 16.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

KARI 18.11.2011 23:21
BYGDAS MEST KJENTE OG MARKANTE POLITIKER ER FRA PARTIET SOM ØNSKER Å NEDLEGGE ORKDAL SJUKEHUS. DERFOR DET ELENDIGE ENGASJEMENTET. UTROLIG MEN LIKEVEL SANT.

ALDRI 100% 18.11.2011 23:18
Toget har gått for lenge siden. Våre mest kjente og maktsterke politikere har aldri gått inn 100% for OSS.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse