Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ønsker bilbutikk, helsestudio og jernvare på Grønøra

Gr__n__r1.jpg

Eierne av det svære Grønøra1-bygget prøver igjen: Nå vil de at politikerne skal tillate bilsalg, helsestudio og jernvarehandel på industriområdet - stikk i strid med Orkdal 2040.
Orkdalslista og FrP/Høyre ville senest i fjor slippe til handel i bygget, og dermed uthule planen om å samle sentrum.

Dette skjedde høsten 2010: Eierne av bygget ønsket å leie ut til Dekk 1 - dekkbutikk og -verksted. Hovedutvalg forvaltning fikk saken.

FrP (Joar Syrstadeng, nå Høyre) og Orkdalslista (Per Kirkaune) stemte øyeblikkelig ja til enda et feilplassert utsalg på industriområdet - som om Orkdal 2040 aldri var vedtatt.

Grønøra1-eierne fikk nei fra flertallet. Dekkbutikken flyttet deretter inn i velegnede lokaler i "bilbyen" på Bårdshaug Vest.

Comfort-butikken ligger allerede i Grønøra1-bygget. Som i Dekk 1-saken ble det argumentert med at det ikke fantes andre lokaler (daværende Høyre-topp og lokal finanssjonglør Geir Singstad). Dette var feil i begge tilfeller.

Gr__n__r2.jpg

Lokaler til leie: Ikke overraskende er det god plass spesielt i andre etasje på et industriområde. Her ville Rishaug-gruppen blant annet ha inn undervisning.

For øvrig er påstander om mangel på andre lokaler irrelevant: Orkdal kommunestyre har enstemmig vedtatt forbud mot handel på Grønøra nettopp for å styre handelen dit den skal være.

Grønøra er utvatnet som industriområde. I Orkdal 2040-planen presiserte derfor et enstemmig Orkdal kommunestyre forbudet mot salg rettet mot privatmarkedet, og mot handel med mye publikumsbesøk. 

Rishaug-konsernet (Trondheim) og de andre eierne tok en kalkulert risiko den gangen de satte opp Grønøra 1-bygget i to etasjer på ei tomt regulert til industri. Bygget huset tidligere blant annet Rema 1000 på Tiller (ved City Syd). Det ble demontert og flyttet til Orkanger.

Ideen var trolig smart: Tomta og bygget ligger rett utenfor den røde streken som markerer grensa for handel. Tomt og bygg (og dermed husleie) er mye billigere enn på et område regulert til forretning som feks naboen OTI-sentret.

Men: Store deler av bygget står tomt. Gang på gang har eierne derfor forsøkt å få politikerne til å slippe inn handel.

Også for leietakere er det billigere på industriområdet enn i bygg på forretningstomter. Dispensasjoner kan gi butikker i Grønøra1-bygget et konkurransefortrinn foran handel som må betale markedspris der handel skal foregå.

Torsdag sendte Solem Arkitektur søknad om endring av reguleringsbestemmelsene for å få inn følgende i bygget:

* Salg av bruktbiler.

* Helsestudio.

* Jernvarekjeden Mekk.

Ifølge Mekks hjemmeside selger kjeden blant annet "gjør det selv"-produkter til bil, båt, hjem og fritid. Mekk er åpenbart en ganske vanlig butikk.

Nærmeste Mekk-utsalg ligger for øvrig på Brekstad - i et klassisk kjøpesenter ved handlegata. Like fullt hevder Solem Arkitektur at Mekk henvender seg til det profesjonelle markedet, og følgelig kan tillates på industriområdet.

I sin tid lot lokale politikere i Orkdal som de trodde Comfort var et lager for proffe rørleggere, trass i at kjeden pepret folk med reklame for baderom og forbruksartikler i aviser og på TV.

Enkelte antydet etterpå at de følte seg litt lurt(!)

Rådmannen har gitt Solem Arkitektur et foreløpig svar på e-post. Svaret er tindrende klart: Både bruktbilbutikk, helsestudio og Mekk er i strid med reguleringsplanen.

Saken ender derfor med politisk behandling. Da vet ingen hva som kan skje i Orkdal.

Enstemmig vedtatte planer for å styrke sentrum er tradisjonelt til for å brytes - jevnfør blant annet Europris og Comfort.

Hans Kringstad

Lidl.jpg

I det såkalte Lidl-bygget innenfor sentrumssonen er det ledige lokaler - kanskje velegnet for Mekk?

 

Publisert 12.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

billy7320 07.12.2013 16:03
nei til økte kommunale avgifter. nei til bystatus i orkdal.

avvikling det enkleste 16.11.2011 16:34
Eneste måten å få utnyttet Sæther-rømme til varehandel på er : 1. at de som holder til i Orkdalsveien flytter til Sæther-rømme. 2 Orkdal kommune tvinger Oti eller Amfi eller begge til Sæther-rømme. Begge alternativene er nesten umulig å gjennomføre. Den enkleste løsningen er å rasere Orkdalsveien til fordel for Sæther-rømme. Det er enkle løsninger Orkdal kommune har brukt tidligere i arbeidet med sentrumsutvikling. Det rette navnet er egentlig sentrumsavvikling. Gjenstår å se om det i fremtiden blir sentrumsutvikling eller sentrumsavvikling.

Euro...Fort 16.11.2011 07:12
Er det virkelig Orkangers undergang at Comfort drives på Grønnøra & Europris på Laksøra?? Skulle disse også ligget i Sentrum? Tror kanskje at hvis Europris har ligget i Sentrumsgata, så hadde det blitt trafikkork, med den enorme kundemassen de har(Foressten en kjempebutikk). Når det gjelder Comfort, så har ikke de bare privat handel, de er jo også en aktør i industrien...de selger deler og utfører jobber der også. Snakker vi Jantelov her?? Alle butikker kan IKKE ligge i Sentrum?? Vil ikke dere ha utvikling av Orkdal\Orkanger?? Da må det vel utvikles utenfor Sentrum også?? Hvis ikke utviklingen skal gå fremover, så har det allered gått for langt og Orkanger skulle ha vært den idylliske lille "Landsbyen" som den var da jeg vokste opp der. Da skulle den ikke ha iret slik etter den evendelige "Bystatusen" dere er ute etter....... Stjørdal sier jo at de har fått bare bakdelene, å ikke noe fordeler med denne Bystatusen.

utfløtter 17.11.2011 02:14
Nå må folk på høyresiden slutte å bruke Janteloven som argument når noen har en mening de selv ikke er enige i.Det er rett og slett primitivt.

berit gjølmesli 16.11.2011 22:16
Jo, de fleste butikker eller detaljhandel bør ligge i sentrum av et tettsted hvis det er sentrumsutvikling som er målet; og det er det i følge Orkdal 2040. Å samle detaljhandel i et sentrum er å ville noe og å styre utviklinga mot det målet en har satt seg. Det betyr igjen at politikerne har en plan for og en tanke bak det de gjør; og ikke minst følger den opp.I tilfellet Orkdal er det markdeskreftenes frihet som verdsettest høyest av det politiske flertallet; og ettersom disse blir gjenvalgt må dette være et ønske blant flertallet av orkdalinger; tro det eller ei.

nisselua er mye brukt i Orkdal 16.11.2011 22:07
Tror faktisk byplanleggere og mennesker som i flere år har drevet med byplanlegging og tettstedsutvikling har litt mere peiling enn som så. Bystatus eller ikke. Orkdal og Orkanger har i dag et rasert og tredelt sentrum. Noe de fleste er klar over. Etter 2040 prosessen handler det om å være litt ydmyk , stikke fingern i jorda og innrømme at vi i Orkdal trenger råd og veiledning for å få utviklet et kompakt, moderne og riktig sentrum. Skal vi fortsette å jobbe mottsatt av det ekspertene sier med nisselua vår godt nedtrekt eller skal vi innrømme at vi ikke er verdensmestre i alt som har med Orkanger og Orkdal å gjøre.

Hans Kringstad 16.11.2011 21:25
Nei, det er ikke Orkangers undergang at politikerne plasserte Europris og Comfort der de samme politikerne kort tid i forveien hadde nedlagt forbud mot varehandel. Men det ødelegger Orkanger som et attraktivt sentrum hvis denne politikken videreføres. Daværende ordfører Kåre Gjønnes ødela Orkangers muligheter som attraktivt sentrum for mange tiår - kanskje for alltid - da han tvang gjennom etablering av OTI der varehuset ligger. Noen av oss som bor i Orkdal synes attraktivitet er viktig, andre bryr seg ikke. Bystatus: Kjenner ikke til at det har vært noe tema. Det er helt uinteressant om Orkanger har bystatus eller ikke. Det interessante er om vi klarer å skape et sted som feks gjør at unge mennesker vil komme tilbake etter utdanning i stedet for å bo i byer, og at næringslivet (og sjukehuset bla.) er sikret nok kompetent arbeidskraft.

Parkering....... 20.11.2011 11:24
Da vil jeg utfordre dere til å komme med forklaring på hvordan dere vil organisere parking rundt disse 2 butikkene hvis de skal legges til Sentrum? Er dere klar over kundemassen til f.eks Europris?? Dagens p-Plass rundt de på Laksøra er ikke så veldig liten, men er til tider meeeget fullparkert. Det samme vil nok gjelde for Comfort.........Jeg bare spør???????

meget enkelt hvis 20.11.2011 16:50
Meget meeeget enkelt. Perfekt plassering og mer enn nok parkering på gamle Blåsmo eller helt øst mot jernbanelinjen på Sæther Røhme. Meget meget god plass og det hadde blitt perfekt for et fremtidig sentrum. Og det hadde vært enkelt å planlagt dette av normalt sentrumsfokuserte politikere.

den røde streken viktigst 15.11.2011 16:41
Viktigst at den røde streken blir etterfulgt. Hvis handelen i fremtiden fortsatt blir sentrert på Domus, Oti og i Orkdalsveien kan resultatet bli sånn noen lunde. For mye er rasert til at det noen gang kan bli bra. Ellers så tror jeg i motsetning til Eva at Orkdalsveien vil nyde godt av at Oti og Domus blir enda større og bedre. Blir Oti og Domus fornyet og får flere aktører vil det føre til at enda flere kommer til Orkanger for å handle. Da vil enda flere stikke nedom Orkdalsveien. Derimot hvis Oti og Domus stagnerer og blir sånn halvgode, det tror jeg vil ødelegge for alle partene. Den totale handelen vil gå ned og mindre folk vil komme til Orkanger. Problemet blir Sæther Rømme. Domus og Oti har kommet for å bli. Hvem vil etablere seg på Sæther Rømme når vi har Orkdalsveien, Oti og Domus?

eva 14.11.2011 22:05
Er ganske sikker på at hvis oti og domus får bygge ut vil sentrumsgata merke det godt....kanskje vil flere lokaler bli stående tomme.Skal en i tilegg tillate butikker på Grønøra ...Føler meg ikke trygg på hva våre folkevalgte vil stemme,hjelper lite hva AP og Småbylista mener og stemmer ..flertallet avgjør.Et flertall som har vert med å vedtatt Orkdal 2040 og en styrking av sentrum som en må anta ligger i handlegata og ved torget.DISSE politikkerene har gjentatte ganger gått imot sine egne prinsipp og lovnader etter press fra pengesterke krefter.Et tankekors at de aldri lærer og trist at vi som innbyggere ikke klare å sette oss mer inn i hva som foregår,da hadde vi neppe stemt på politikkere som ikke holder det de selv har vedtatt og fremstår som vinglete og lite beslutsomme.Kanskje er det ikke så viktig med et sentrum?

jernmannen 14.11.2011 08:22
Helsestudio? Det må ikke bli godkjent. Vi har nå allerede 2 helsestudio på Orkanger. Først og fremst må vi få disse til å gå rundt. Meningsløst å skape ytterligere konkurranse for disse foreløpig.

blanke f 13.11.2011 12:39
Dette er ingen overraskelse. Det som overrasker er hvorfor så mange stemmer på et parti(orkdalslista)som til stadighet bryter egne vedtak og som går mot 2040 planene. Orkdalslista har jo blitt eksperter på å spre istykker sentrum. Tyder på at for mange velgere gir blanke i hvordean det ser ut rundt seg bare man har jobb og mat på kaka.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse