Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil bygge omdømme og ha flere turister

15.015.jpg

Orkdal kommune bør satse på blant annet dette, ifølge rådmannens råd for de neste fire årene:
* La innbyggerne få vite om viktige politiske saker før beslutninger tas.
* Gi Orkdal et godt omdømme for å trekke nye bedrifter til kommunen.
* Arbeide mer med turisme og kulturbasert næring.
* Få ned antall mottakere av sosialhjelp.

Dette og mye mer framgår av notatet til budsjett (2012) og handlingsplan (2012-2015). Her kan du laste ned hele dokumentet.

Demokrati:
Rådmannen skriver at viktige poltiske saker MÅ omtales på kommunens nettsider slik at innbyggerne blir informert før beslutninger tas.

(For noen år siden hadde kommunen ambisjoner om å vitalisere demokratiet. Etter hvert har flertallet avskaffet flere tiltak som kan stimulere folks interesse - deriblant kommunestyremøter på kveldstid. Flertallet av kommuner i distriktet har kveldsmøter).

Omdømme og PR:
Rådmannen antyder at det må gjøres mer her: "Det har vært arbeidet med å utvikle en presentasjonsfilm i samarbeid med næringsforening og næringsliv. En har i denne forbindelsen sett behov for å arbeide med markedsføring og omdømmebygging i bredere sammenheng.

(Folkeveksten har bremset opp. Orkdal har nå lavere vekst enn snittet for Norge. Innvandring bidrar sterkt til det som er av vekst).

Reiseliv og kulturbasert næring:
Rådmannen mener at vi ikke utnytter mulighetene godt nok: "Det er et potensial for i større grad å markedsføre kommunen vår i turistsammenheng"(...) "Mange tilreisende lar seg begeistre av vår historie, så her ligger det muligheter."

(Orkdal har sterkt industrifokus, men lite fokus på kulturnæringer som vokser kraftig og skaper attraktivitet. Fylkesantikvaren betegner Nerøra som en verdi på høyde med Bakklandet i Trondheim - men hvem utenfor Orkdal vet om Nerøra? Og vet alle som bor I Orkdal om den unike trehusbyen?. Hva har Orkdal kommune gjort for for/med Nerøra?)

Sosialhjelp:
Orkdal har langt flere mottakere av sosialhjelp enn det som er vanlig: 3,4 % i Orkdal, 2,5 % i Norge. I alderen 20-66 år: 5,5 % i Orkdal, 4,1 % i Norge.
Rådmannen vil ha mer råd og veiledning og mindre utbetaling av penger.

Litt om inntektskilder:
Orkdal kommune markedsfører seg med at kommunen IKKE har eiendomsskatt. 70 prosent av norsk ekommuner har eiendomsskatt, og 20 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag har slik skatt.
Innføring av eiendomsskatt vil gi 5-17 millioner kroner ekstra per år, alt etter valg av skattetrykk.

Dette tilsvarer tilfeldigvis omtrent det Orkdal kommune får som eier av kraftverk:
Orkdal energi gir 5,5 mill i avkastning per år.
Trønder-Energi gir (budsjett) ca 19 mill. i utbytte per år.

Orkdal kommune eier 12 prosent av aksjene i Trønder-Energi.

Utsatte investeringer:
Helt til slutt to prosjekt som ikke ble nevnt i forrige artikkels oversikt over utsettelser:

* Utbygging av Aktivitetshuset ved pensjonistsenteret. Kostnad; 900 000. Rådmannen finner ikke penger.

* Stenging av Nissenalléen og Evjensvegen for biler pga farlig planovergang. Kostnad; 1,6 millioner. Rådmannen finner ikke penger.

Hans Kringstad

 

Publisert 10.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse