Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannens budsjett: Alvorlig for Orklahallen

orklahall_1.jpg

Pengemangel kan føre til at Orklahallen blir forsinket og bygd ut i flere trinn. Den økonomiske drifta av hallen er elendig. Det finnes knapt inntekter til å dekke bemanning i vanlig åpningstid eller vedlikehold. Svømmehall er det bare å glemme de neste årene.
Mye mer om budsjettforslaget nedenfor.

Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og handlingsplan fram til 2015 ble lagt fram for politikerne i dag onsdag). De økonomiske varsellampene i Orkdal lyser rødt og kommunen må spare, heter det.

Dette er en kortversjon av hva som står om
Orklahallen:
Kommunestyret har vedtatt ei utbygging til 38 millioner for ny bane 3 og basishall, men så langt mangler det penger. Rådmannen antyder utbygging i flere trinn. Det betyr i så fall utsettelser i tillegg til forenklinger.

Rådmannen foreslår å legge frisklivs-sentral og andre funksjoner knyttet til folkehelse til hallen.

Orklahallen har hatt kommunal drift i ett år. Resultatene er alarmerende: Det finnes knapt inntekter til å betale for bemanning i vanlig åpningstid. Planmessig vedlikehold er umulig. Rådmannen varsler at politikerne får denne nøtta til behandling før utgangen av året.

(Neste år åpner Follo-hallen som et knapt politisk flertall sikret ved å betale 3,5 millioner kroner til fylket. Follo-hallen kan gi tap av leieinntekter og enda dårligere økonomi for Orklahallen.)

Om svømmehall og kulturhus:
Ny svømmehall ved Orklahallen DSC_0005_1_1_1.JPGer kostnadsberegnet til 104 mill. kroner. (”Kulturhuset” i Orkdal er en innadvendt kinosal uten de enkleste tekniske fasiliteter, vrimlearealer, kafé eller andre tilleggstilbud.)
Rådmannens vurdering for de neste fire år: ”Det er ikke rom for å investere i kulturhus og svømmehall.”

Om idretten generelt:
I notatet tar rådmannen – muligens overraskende – opp striden innen idretten i Orkdal. Kortversjonen: ” Det har vært en formidabel anleggsutbygging, noe som har bidratt til polarisering innen idretten og utfordringer mht samarbeid.” Rådmannen skriver at Orkdal kommune må bygge opp igjen kommunale fond til idrett og nærmiljøanlegg dersom kommunen skal spille en aktiv rolle innen utbygging av anlegg også i framtida. Fondene er tømt.

(De siste årene har Orkdal kommune skutt inn 10 millioner i Friidrett002_1_1_1.jpghoppbakker i Knyken og kausjonert for 11 millioner, i tillegg til de 3,5 millionene til fylkeskommunens hall på Follo.)

Rådmannen skriver at OIF har søkt om en million i tilskudd og garanti for et lån på 2,5 mill. til friidrettsanlegg i Idrettsparken, ifølge notatet.

Om skoler:
Orkanger barneskole får 4,5 mill til tak, vinduer og nye lås dersom forslaget går gjennom.

OBS! Rådmannen foreslår at barneskolen får beholde gymsalen som samlingssted, men skriver at boligbygging i kretsen kan føre til at skolen blir sprengt. Det settes ikke av penger til utbygging.

Evjen skole er i samme situasjon; trang og i tillegg dårlig teknisk. Heller ikke her finner rådmannen penger.

Ny Grøtte barneskole er snart ferdig, og det er vedtatt at Grøtte ungdomsskole skal pusses opp pga dårlige bygg. Kostnadsoverslaget har økt fra 48 til 65 mill. kroner.

Barnehager:
Rådmannen foreslår å legge ned Hoston barnehage pga få barn. De flyttes til Vormstad og Svorkmo hvis politikerne er enige.

Gjølme midlertidige barnehage foreslås nedlagt fra august 2013 når Grøtte barnehage får økt kapasitet.

Ellers om vedtatte investeringer for 2012:
* Grøtte barneskole er største løft med ca 120 mill.
* Omsorgsboligene ved Elvestien på Orkanger koster 55 mill. 25 nye leiligheter er klare til sommeren.
Deretter kommer etter størrelse:
* Orklahallen (38 mill)
* Andre trinn på Grøtte barnehage (22 mill)
* Kjøp av Idrettsbygget på Follo (10 mill).

Eksempler på foreslått innsparing drift i 2012:
* Barnevernet: 1 million mindre enn planlagt styrking.
* Barnehagene: skal spare 1,7 millioner.
* Kulturmidler; minus 192 000 kroner.
* Elever med spesielle behov: Planlagt styrking på 750 000 kuttes.
* Kommunale veier: Planlagt opptrapping på 500 000 faller bort.
* Sosialhjelp: 407 000 mindre til brukerne.

Småplukk:
* Prisen for trygghetslarm settes opp fra 530 til 663 kroner.
* Middag fra institusjon: Opp fra 60 til 67 kroner.

* Ordføreren lønnes som en Stortingsrepresentant.
* Varaordføreren (halv stilling) lønnes som en halv Stortingsrepresentant.

* Et bilde av Gammelosen pryder forslaget til budsjett for 2012 og handlingsplan for 2012-2015 (ikke bildet under).

Vannsp5.jpg 


 

 

Publisert 09.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell 10.11.2011 19:26
At situasjonen er alvorlig for Orklahallen kommer som ingen bombe. Uten å være etterpåklok så ble det argumentert fra flere hold om at en Follohall ville vanskeliggjøre driften for Orklahallen(kommunenes satsningshall og landslagsarena). De som stemte for hall på Follo påsto at det ikke ville føre til vanskeligere drift for Orklahallen. Man trenger ikke være matematikkgeni for å se at en Follohall vil økonomisk kraftig forværre situasjonen for Orklahallen.

Kjell 10.11.2011 15:14
Dette er ingen nyhet. Alt som forventet og påpekt for en god stund siden.

enn om 10.11.2011 15:05
Enn om politikerne hadde nedstemt Follohall og i steden vedtatt at Orklahallen skulle blitt brukt av Orkdal v.g.s. Da hadde det oppstått en vinn-vinn situasjon for helelokalsamfunnet og det hadde blitt enklere å drifte kommunens storhall.

eva 09.11.2011 19:16
Kan bli oppgitt av mindre,men er det tomt for penger er det lite vi kan kreve.En ting er sikkert og det er at det har vert brukt altfor mye penger i enkelte situasjoner,Knyken.Resultatet ser vi nå sparing og det går særlig utover de som er fremtiden vår,barnehager,skole,barnevern,omsorg osv..Skolene forfaller ,det spares på lærere ,lærematrialer og ekstra timer for de som har behov for det.At det ikke finnes penger for å bygge bane3 er veldig beklagelig.Det er også beklagelig at bygging av svømmehallmå utsettes på ubestemt tid selv om det iser i vinduskarmene om vinteren og det er soppskader.Men 5 hoppbakker har vi....Det vil ikke forundre meg om det kommer en søknad fra oil om støtte-spørsmålet er om kommunen da finner penger. Håper inderlig at kommunepolitikkerene da klarer å sette ned foten..noe annet vil provosere veldig!Og det vil vere direkte frekkt å sende en søknad etter at disse tallene er offentligjort!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse