Besøkstall

24 212 denne måneden

11 995 316 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Voksenopplæringa flyttes ut av Orkanger

04012009053_2_1.jpgRådmannen foreslår å flytte voksenopplæringa og Orkdalstorget fra Orkanger til det nedslitte idrettsbygget på Follo (bildet). Det vil bidra til å svekke i stedet for å styrke sentrum, slik hensikten var med Orkdal 2040. Opplæringa har ca 100 elever.

Mange innvandrere fra både Orkdal og nabokommunene deltar på voksenopplæringa. Elevtallet har ligget på 80, men har vært ventet å nå 130.

I dag holder elevene til i sentrum - i leide lokaler på Øvre Rømme og på biblioteket.

Lokalene er betraktet som både dyre (Rømme) og lite hensiktsmessige. Det har vært planer om å flytte voksenopplæringa til Orklahallen, men rådmannen anbefaler i stedet idrettsbygget på Follo.

Dette er i tråd med tidligere forslag fra ordfører Gunnar H. Lysholm. Orkdal kommune har kjøpt idrettsbygget og tomta for 10 millioner kroner fra fylkeskommunen.

Hensikten med kjøpet var å skaffe fylkeskommunen mer penger til å bygge nytt på Follo.

Fylkeskommunen anser idrettsbygget som kondemnabelt. I skolebruksplanen skriver fylket at det vil koste 35 millioner (!) å sette det i tilfredsstillende stand.

Orkdal kommune får utnyttet denne bygningsmassen ved å flytte inn voksenopplæringa.

Også Orkdalstorget blir foreslått flyttet til idrettsbygget. Orkdalstorget holder i dag til like ved bowlingen på Bårdshaug.

Orkdal 2040-planen kostet 8 millioner kroner. Et hovedmål var å skape en kompakt og levende bykjerne med gangavstand mellom tilbudene.

Orkdal kommune gjør det stikk motsatte ved å flytte undervisningstilbud, elever og ansatte ut av sentrum. Det politiske flertallet kommer trolig til å følge rådmannens forslag, som det ble orientert om i formannskapets siste møte.

Det samme politiske flertallet har så langt sagt nei til forslag om å kjøpe bygningsmasse i sentrum for å få styring med sentrumsutviklinga.

I kommuneplanen har politikerne vedtatt at Orkdal kommune skal være en aktiv stedsutvikler.

Selberg Arkitektkontor har på oppdrag fra fylkesrådmannen beregnet at Follo gir høyere utslipp av klimagasser enn skole på Orkanger. Kommunens offisielle politikk er reduserte utslipp fra veitrafikk.

Selberg utredet i sin tid også flere alternative tomter for videregående skole og pekte på Sæther/Rømme som den beste. Fløertallet ville ikke sette av tomt på Orkanger. Ordsføreren brgrunnet dette med at fylkeskommunen var imot å flytte skolenog at fyleksårdmannen "ble lei seg" over tomtediskusjonen.

Men i skolebruksplanen skriver fylkesrådmannen tvert imot at fylket ikke har noe annet valg enn Follo fordi kommunen nekter å sette av alternativ tomt (så får hver enkelt leser vurdere om begge kan snakek sant).

Satsing på Follo kontra sentrum er en av hovedårsakene til den såkalte grendestriden. Fylkeskommunens anlegg bygges nå ut med sterke bidrag fra kommunen - 10 millioner for idrettsbygget og 3,5 millioner til hall (under).

Follo-hallen står ferdig til sommeren, mens det fortsatt er uklart når det blir byggestart ved kommunens egen hall i Idrettsparken.

Hans Kringstad

DSC_0031_1.JPG

 

Publisert 07.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 09.11.2011 14:21
Denne bygda kommer aldri til å få et samlet sentrum.Da jeg vokste opp på Orkanger,var vi egen kommune og trivdes med det.Etter sammenslåinga har det vært bråk og krangel om absolutt alt.Politikere med egeninteresser er heller ikke bra,noe mange av innbyggerne tydeligvis ikke har forstått.

man sår som man høster 08.11.2011 23:23
Hall 3 i Idrettsparken ble vedtatt lenge før vedtaket om hall på Follo. Nå er Follohallen snart ferdig. Ikke så merkelig at det er stor grendestrid i denne bygda.

man sår::::::: 12.11.2011 11:14
Jaha....Mener du at det er folket i grendene som er skyld i at denne hallen blir bygd på Follo? Ettersom du sier at det ikk er rart at det blir grendestrid av dette....Trodde det var politikkerne som avgjorde dette, å ikke folk fra Follo og Fannrem!!

Kjell 12.11.2011 21:30
Ikke folket i grendene som står bak, men de blir påvirket av fraksjoner som ikke ønsker utvikling i idrettsparken og OIF. Fraksjoner innenfor både idrettsliv og politikk står bak.

lillebror 13.11.2011 12:44
Og grendestriden handler mest om at lillebror skal ha like mye helst mere enn storebror. Da går det som oftest galt.

Storebror 15.11.2011 06:46
Nå, det handler vel like mye om ikke mer.....om at Storebror ikke vil at Lillebror skal ha like mye som han. Prøv nå for en gangs skyld å unne disse elevene denne hallen, Orklahallen kommer til å bestå uansett. Har vært der ned å prøvd å få tak på treningstider for et "Bedriftslag", men det jo fullbooket uansett hvilken dag eller tidspunkt vi titter på....Skal det heller ikke da være plass til denne hallen på Follo???

lillebror 16.11.2011 19:01
Storebror følger ikke med i timen. Orklahallen sliter veldig økonomisk og det før Follohallen er klar. Dette handler om sunn sosialøkonomi. Hallidrettene skulle av både praktiske og økonomiske årsaker vært samlet i Orklahallen. Follo kunne f.eks hatt enerett på Orklahallen på dagtid. Knyken vil sikkert også bestå i fremtiden uansett om OIL blir eier eller om anlegget går konkurs og kommunen må overta. Knyken vil helt sikkert bli bedre for oss alle hvis OIL forblir eier. Dette handler om god sosialøkonomi og samhandlig til det beste for hele lokalsamfunnet. Ikke minst en idrettspolitikk som roer ned grendestriden. Sånn som det gjøres pr.dato fremmer politikken bråk og grendestrid.

motsatt av det man selv vedtar 08.11.2011 18:28
Vanskelig å forstå hva Lysholm og kpmpani holder på med. Både byplanleggere og eksperter uttalte i Orkdal 2040 at sentrumsfunksjoner måtte samles mest mulig i sentrum. Det første man starter opp med etter valgseieren er motsatt av det som har blitt vedtatt. Forstå det den som kan....

fullstendig oppgitt 07.11.2011 22:34
Skandaløst!!!! Nå skjer det igjen. Viktige sentrumsaktiviteter flyttes langt vekk fra sentrum. Millionene brukt i 2040 prosessen kastes gradvis ut av vinduet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse