Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uro på Orkanger: Nye klager på rusboliger i Moan

Moan1.jpg

Både Moan Vel og enkeltpersoner har nok en gang klaget på planen om fem boliger for rusmisbrukere i Moan. Klagerne protesterer mot reguleringsplanen som Orkdal kommunestyre vedtok med 26 mot 9 stemmer. Geitastrandvegen (bildet) er ett av ankepunktene.

Beboere i Moan nekter å gi opp kampen, selv om en reguleringsplanener for fem boliger er vedtatt.

Klagene går hovedsakelig på to forhold:

* Antall boliger.

* Bruk av Geitastrandvegen som adkomst.

Antall boliger:
Klagerne mener politikerne feilaktig unnlater å ta hensyn til at det allerede ligger seks boenheter for personer med rusproblemer i området. Planen omfatter fem nye boliger.

Dermed blir antallet elleve, noe styret i Moan Vel mener er uforsvarlig. Velforeninga peker på at Orkdal kommune i sin egen analyse for risiko og sikkerhet peker på mulig økt risiko for kriminalitet som en følge av boligene.

Moan Vel skriver at andre kommuner velger å spre slike boliger i stedet for å samle mennesker som prøver å komme ut av et belastende miljø - og bosette dem nær personer som ikke er under rehabilitering.

Orkdal kommune mener at Moan-prosjektet ikke kan sammenlignes med de dårlige erfaringene fra den kommunale blokka i Fjordgata. Der oppsto et tungt miljø til stor sjenanse for omgivelsene. Kommunen rev til slutt blokka og spredte miljøet ved å sette opp små brakker flere steder nær Orkanger.

Beboerne i Moan-prosjektet skal etter planen være motivert for å løse problemene sine, og hjelpeapparatet er langt bedre enn før, ifølge kommunen.

Geitastrandvegen som adkomst:
Moan Vel mener det er kynisk av Orkdal kommune å velge Geitastrandvegen som adkomst av økonomiske årsaker. Vegen er en smal blindveg uten fortau. Den fungerer som oppholdssted for lekende barn.

Behandlinga i kommunestyret avslørte en del skepsis også blant de folkevalgte, men flertallet gikk for Moan-prosjektet.

Reguleringsplanen er første etappe. Deretter må boligene finansieres og bygges.


 

Publisert 31.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Øystein solem 01.11.2011 22:19
en ting jeg lurer på er om komunen følger opp bedre enn i dag. dagns boliger er det forsøpling rundt som gammele møbler og sykkel rammer av nyere dato som er muligens "slaktet".det er også bålplass som det blir brendt all mulig skrot. hvis dette er det komunen har og tilby som oppfølging og kaller det kontroll over boligene så gruer jeg det blir bare rot rundt nye boligene også. alt tyder på at komunen ikke har kontroll i dag.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse