Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Biler mot envegskjøring i Kåresgata: Foreldre ber om hjelp

k__resgata2.jpg

Småbarnsforeldre i Kåresgata har bedt Orkdal kommune om hjelp av frykt for at unger skal bli påkjørt. Mange kjører altfor fort, og enkelte kjører også mot envegskjøringa, ifølge en henvendelse til kommunen.

Også Orkanger Vel er blitt kontaktet av beboere. Velforeningas råd er å skrive til kommunen/trafikksikkerhetsutvalget.

Utvalget kan skaffe penger til trafikksikkerhetstiltak eller be politiet foreta kontroller. I Kåresgata er trolig det siste mest aktuelt.

NB! Ifølge Atle Olav Sognli har kommunen ennå ikke bestemt om vi fortsatt skal ha et trafikksikkerhetsutvalg etter siste valg. Utvalgets siste møte ble holdt 25.mai. Da sto en sak om midler til trafikksikkerhetstiltak på saklista.

Ivar Lillery i kommunalteknikk har vært sekretariat for utvalget: ivar.lillery@orkdal.kommune.no

Foreldre i området Kåresgata har spurt om kommunen kan sette opp "Barn leker - kjør sakte"-skilt.

Dette er ikke offisielle trafikkskilt. Ofte skaffer grupper av naboer eller lokale velforeninger slike skilt selv. Også det kan sekretariatet til trafikksikkerhetsutvalget svare på. 

Både Kåresgata og andre gater på Nerøra er farlige fordi husene og innkjørslene ligger helt ute i veien.

Orkanger Vel har tatt opp flere saker som har med trafikksikkerhet å gjøre. De blir behandlet seriøst, men tiltak stopper av og til opp på grunn av pengemangel.

Havneveien er et av problemene vi har oppfordret Orkdal kommune om å løse for ganske lenge siden. Farten er ofte høy i Havneveien. Gangfeltet/kryssingen mellom turstien i Gammelosen og parkeringsplassen vest for Terna er mørklagt.

Dette er et risikopunkt blant annet fordi bilister (fra vest) og mange fotgjengere kommer fra opplyst veg.

Fortauet langs Havneveien er en naturlig del av nettet av turstier ved og rundt Gammelosen. En strekning langs Havneveien er mørklagt trass i at det er kryssinger der.


 

Publisert 22.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Simon Skrødal 05.11.2011 19:17
Bor selv i Kaaresgt, og ser ofte biler kjøre mot enveiskjøringa. En gjenganger er faktisk en av kommunens biler...

Atle Sognli 22.10.2011 18:11
Til info. Kommunen har enda ikke opprettet et trafikksikkerhetsutvalg. Det er opp til hovedutvalg teknikk om et slik utvalg skal opprettes.

kenneth Grøset 28.10.2011 11:08
Ja "for guds skyld" ordne med flere "utvalg" og mere byråkrati,

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse