Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen om Joplassen: Kraftlinja kan bety helsefare

Joplas2.jpg

Rådmannen ber politikerne kreve ny reguleringsplan for Joplassen/Perbakkan, og unngå at boliger kommer nær kraftlinja. I saksframlegget heter det at man ikke bør fravike retningslinjene fra Statens Strålevern. Begrunnelsen er slik: "Dette kan ha betydning for folks helse."

Det nye hovedutvalg for forvaltning får saken til behandling onsdag. Dette blir en av prøvesakene for Orkdal 2040.

Det er i denne kommunedelplanen at politikerne har tatt inn skjerpede krav til sikkerhetsavstand fra kraftlinjer.

Rådmannen skriver at utbyggerne opprinnelig ville legge kraftlinja i jordkabel, men at de nå har kommet til at det er for dyrt.

Det planlagte boligfeltet kan komme til å romme mer enn 60 boenheter. Men Orkdal 2040-planen innebærer flere utfordringer enn hensynet til strålefare. Høydeforskjeller kan skape vansker med universell utfordring, altså problemer for bevegelseshemmede.

I tillegg skriver rådmannen at utbygger Salvesen & Thams` plan om bolighus med sokkel og to etasjer er i strid med reguleringsplanen.

Salvesen & Thams er innstilt på å fjerne enkelte tomter på grunn av kraftlinja. De nye kommunale bestemmelsene krever altså større sikkerhetsavstand enn da  reguleringsplanen ble godkjent - så langt tilbake som i 1992.

Salvesen & Thams ber om en kompromissløsning for å slippe å lage en helt ny reguleringsplan. Rådmannen påpeker at det var et hovedpunkt i Orkdal 2040-planen at den går foran gamle reguleringsplaner. Det betyr at det må lages ny reguleringsplan der det ikke er samsvar.

Færre tomter og andre krav vil fordyre utbygginga, noe som i verste fall kan gjøre et prosjekt ulønnsomt å gjennomføre.

I 1992, da utbyggingsplanene ble godkjent av kommunestyret, var kravet 25 meter sikkerhetsavstand i total gatebredde under høyspenten.

De nye bestemmelsene i Orkdal 2040-planen øker gatebredden til 82 meter - altså mer enn en tredobling. Dermed ryker flere tomter i området som kan komme til å omfatte drøyt 60 boenheter.

Ved å ta ut en del tomter kommer Salvesen & Thams ned i en minsteavstand til kraftlinja på ca 35 meter. Da er man innenfor retningslinjene fra Statens Strålevern, ifølge selskapet, men rådmannen er ikke fornøyd.

Salvesen & Thams har vurdert to andre løsninger.

1. Jordkabel.
Dette mener utbygger vil bli svært kostbart samtidig som store master i endene av strekningen med jordkabel vil være svært skjemmende for bomiljøet.

2. Flytting av høyspentlinja østover.
Det mener Salvesen & Thams er en god løsning også av hensyn til eksisterende bebyggelse. Men selskapet ser på flytting som en samfunnsoppgave.


 

Publisert 12.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 14.10.2011 11:11
Rart at den høyspenten som har vært der i så mange år plutselig er en overraskelse for de som har planlagt dette boligfeltet. Hvorfor risikere folks helse ved å bo for nære slikt utstyr?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse