Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger u-skole må spare: Fjerner gratis frukt

Skolen_022_2.jpg

Orkanger ungdomsskole er i pengeknipe. Pengene skal trolig spares slik: Spesialtilbudet til fremmedspråklige elever (innføringsenheten) forsvinner. Det samme gjør gratis frukt til elevene.

Dette framgår av referatet fra siste møte i Samarbeidsutvalget ved skolen. Ansatte, foreldre og elever er med i utvalget, der rektor orienterte slik om økonomien:

* Skolen har et innsparingskrav på 1 480 000 kroner.

* Underskuddet for 2011 kan bli på 400 000.

* Skolen har valgt ikke å skjære ned på lærerstaben, men holde den på det som blir ansett som et nødvendig minimum.

* Det går ut over innkjøp av materiell og utstyr.

For 2012 ser det ut til at et sparekrav på 482 000 blir dekt opp slik:

* Fremmedspråklige elever (flyktninger) vil få hjelp via ordinære støttetimer i stedet for i Innføringsenheten. Færre elever har behov for slik hjelp nå. (Men staten ber i et brev nylig om at Orkdal tar imot 30 nye flyktninger i 2012. Familiegjenforening kommer i tillegg).

* Ved å fjerne ordninga med gratis frukt sparer skolen 130 000 (Orkdal kommune har folkehelse som ett av fire hovedmål).

I flere år er det fremmet ønske om skillevegger mellom dusjene ved skolen fordi jenter enten dusjer med klær eller ikke dusjer i det hele tatt.  På møtet opplyste en av elevene at 2/3 av jentene ikke dusjer etter gym pga forholdene.

Ønsket om skillevegger er tidligere avvist fordi det mangler penger. Nå opplyser rektor at ombygging er uaktuelt fordi gym skal flyttes til Orklahallen.


 

Publisert 10.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse