Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

25 nye omsorgsboliger på Bårdshaug

pensjosenter_001_1.jpg25 omsorgsboliger for mennesker med fysiske eller psykiske lidelser. Det blir trolig Orkdal kommunes neste store investering på Orkanger. Boligene er tenkt plassert mellom rådhuset og Orkanger pensjonistsenter (bildet). De får heldøgns bemanning.

Prosjektet ligger inne i kommunens handlingsplan for perioden 2009-2012. Det er foreløpig satt av 20,4 millioner kroner til formålet.

Rådmannen foreslår at de planlagte Elvestien omsorgsboliger skal være et tilbud også til psykisk syke mennesker - ikke bare til personer som må ha hjelp på grunn av kroppslige problemer.

Orkdal kommune mangler omsorgsboliger for psykiske syke. Dessuten vil et slikt tilbud gi muligheter for statlige tilskudd, noe som kan få husleien ned.

Kommunen har allerede fått 4,4 millioner kronner gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse. Disse pengene må brunes snart, hvis ikke vil staten ta dem tilbake.

Fagfolk har frarådet å bygge boliger kun for psykisk syke. Det kan virke stigmatiserende. Også dette blir brulkt som et argument for å plassere boligene som en del av et tradisjonelt anlegg med omsorgsleiligheter.

 

 

 

Publisert 23.11.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse