Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Høyt over Orkanger: Her kommer 60 boliger

Joplas1.jpg

Joplassen-Perbakkan boligfelt er klart for utbygging. Feltet er planlagt med 46 eneboliger i tillegg til konsentrert bebyggelse - totalt drøyt 60 boenheter. Noen få tomter kommer rundt det gamle huset på Joplassen. Mesteparten av feltet vil ligge bak høyspentlinja på bildet. (Kart lenger ned).

Salvesen & Thams står bak prosjektet og har etablert et eget utbyggingsselskap. 

De tekniske arbeidene med vei, vann og avløp tar til allerede i høst. Orkla Maskin har fått entreprisen. Det er planlagt å jobbe gjennom vinteren. Arbeidet starter på Joplassen og fortsetter nordover (dvs i retning Thamshavn).

Det må trolig bygges et høydebasseng for vatn (som i Hovslund og ved stien opp til Raudhåmmårn) mellom Joplassen og Ulvåsen.

Nedenfor er et kart og et bilde som gjør det lettere å se hvor boligfeltet kommer:

_Untitled_001_1.jpgDe gule feltene på kartet er boligtomter. Det grønne er friområder. Kartet er dreid slik at vest er oppover. I nedre del av kartet ser du vegen til Ulvåsen svinge forbi Lysthusflata. Den rette linjen med punkter som skrår gjennom kartet er høyspenten. Huset på Joplassen ligger i det gule feltet helt til venstre. Du skimter bebyggelsen øverst i Hovsbakkan oppe i venstre hjørne.

Joplas2.jpg

Mesteparten av boligfeltet vil ligge til høyre for høystentlinja - og utenfor bildekanten. Her ser du p-plassen på Rønningen i det fjerne.

I Orkdal har det vært stor etterspørsel etter eneboliger, men helst på flata. Det er lenge siden et stort felt er bygd ut.

BoSystem har for øvrig planlagt terrasseblokk nær Rønningen, der veien til Ulvåsen starter (i lia over veien).

Joplassen-Perbakkan boligfelt ligger der OIFs lysløype gikk på 1970-tallet, og på toppen av den gamle alpinbakken. Utbygging kan gjøre det mulig å utvide OIFs lysløypenett. Forslaget er gratis:

Bygg p-plass ved boligfeltet og lag lysløype nær traseen til høyspenten. Den kan kobles til dagens lysløype på toppen av Buvikløypa.

Resultat: Mindre bilkjøring (trafikk og utslipp) helt opp til Ulvåsen. Bedre folkehelse og ei mye bedre lysløype med høydeforskjell. Orkdal kommune prioriterer både miljø og folkehelse.

Utbygginga betyr at navnet snart er det eneste som er igjen av Joplassen - husmannsplassen under Hov. Den andre husmannsplassen - Rønningen - brant ned i 1977.

Her er det siste huset på Joplassen:

Jo3.jpg 

 

Publisert 02.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Geir S. Knutzen 07.10.2011 12:11
Helt greit å bygge 60 boliger "oppi marka", men hvorfor ikke utnytte sentrumsnære tomter først ? Er O. K. overhodet i dialog med eieren av Blåsmotomta,Brannstasjonstomta, Orkanger Stasjon ? Og skal noen snart bebo Middelskolen ?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse