Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det nye kommunestyret: Se hvem som skal bestemme

Terje_S_ny.gifTerje Sletvold (Orkdalslista) og Marie Richter (Høyre) er blant de nye politikerne som skal bestemme utviklinga i Orkdal og på Orkanger de neste fire årene.
Nedenfor finner du det nye kommunestyret - og en del av dem som ikke kom inn.

Først partiene som skal styre - rangert etter antall personstemmer:
Orkdalslista (9):
Gunnar H. Lysholm
Ingrid Fagerli (NY)
Per Kirkaune
Berit Westrunm Johansen(NY)
Jørgen Indergård (NY)
Khadija Mohamed Ali
Ikke forhåndskumulert:
Sverre Magne Fagerholt
Knut Bjørkli
Terje Sletvold (NY)

Senterpartiet (5):
Oddbjørn Bang
Hilde Hoston
Ikke forhåndskumulert:
Rasmus Skålholt
Oddbjørn Almli
Gunnar Hoseth Husby (NY)

Venstre (3):
Lavrans Skuterud
Arne Grønset
Kari Garberg (NY)

Høyre (2):
Joar Syrstadeng
Marie Richter (NY)

Kristelig Folkeparti (2):
Kari Tronvoll
Ivar Kontrad Gangås

De som ikke får makt:

Arbeiderpartiet (9):
Lisa Marie Husby (NY)
Berit Solem
Knut Even Wormdal
Hanne Nyhus (NY)
Emir Kaniza
Oddvar Kjøren
Ikke forhåndskumulert:
Marit Mjøen (NY)
Atle Olav Sognli
Finn W. Sæther

Småbylista (2):
Øyvind Bakken (NY)
Anja Tjelflaat (NY)

Fremskrittspartiet (2):
Torstein Larsen
Ann Inger Stølhaug

Sosialistisk Venstreparti (1):
Siv Årse Syrstad

Hvem røk ut eller ble kumulert inn (klatret på listene)?
Orkdalslista:
Terje Sletvold fra Orkanger klatret mest - fra listefyll på 15. plass og rett inn blant de ni i kommunestyret. Sverre Magne Fagerholt ble også kumulert forbi høyere plasserte listekandidater.

Venstre:
Lavrans Skuterud fikk flere personlige stemmer enn ordførerkandidat Arne Grønset.

Ellers lite nytt og få endringer på borgerlig side.

Arbeiderpartiet:
Finnn Willy Sæther fra Orkanger ble heist opp fra 16.plass av velgerne og inn i kommunestyret (igjen). Marit Mjøen kumulert inn blant de nye. Veteranen Ragnar Johansen er blant dem som forsvant ut.

AUF-leder Lisa Marie Husby fikk flere personlige stemmer enn ordførerkandidat Berit Solem.

Småbylista:
Begge er selvsagt nye. Øyvind Bakken kumulert opp fra fjerde- til førsteplass.

SV:
Siv Åse Syrstad  fra Orkanger kom inn i stedet for listetopp Kjell Rønningsbakk.

Først og fremst Orkdalslista representerer de nye kostene i flertallsgruppen. Lista har et rundt program som åpner for det meste. Berit W. Johansen og Terje Sletvold er blant de nye politikerne som nå får et stort ansvar i et kommunestyre preget av folk med 20-30 års fartstid.

 

Publisert 14.09.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Forfall 16.09.2011 14:58
Hvis det er slik at kommunen pdd. kun bruker 30% av anbefalte minimum til vedlikehold av kommunale kvaderat m. Vil ikke bruken av penger være på hva vi måtte ønske oss,men hva vi vil berge fremover.

Atle Sognli 14.09.2011 11:51
En liten faktaopplysing. Lone Kvålsvoll satt ikke i kommunestyre i forrige periode. Hun var 1.vara, hvis jeg husker rett. Tina Øyås var heller ikke fast representant i forrige periode, men vara til kommunestyre. Så derfor blir det feil å si at de forsvant ut av kommunestyre, siden de ikke satt der.

Hans 14.09.2011 17:34
Takk for info. Det er rettet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse