Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal får 140 nye flyktninger

Rokoll5_1.jpgOrkdal kommune vil bosette 140 flyktninger de neste fire årene. 20 av disse skal være enslige mindreårige. Det betyr en økning fra 25 til 35 flyktninger pr. år. Kommunen vil kjøpe inntil 12 boliger til flyktningene.

Bare FrP stemte imot da saken var til behandling i hovedutvalg drift. FrP vil ikke ta i mot flere flyktninger i det hele tatt. Alle andre partier støtter rådmannens anbefaling om å si ja til anmodningen fra staten:

Den går ut på å bosette 35 hvert år, hvorav fem skal være mindreårige uten familie eller gjelde gjenforening av familie.

Saken dreier seg om flyktninger som har fått opphold i Norge, ikke asylsøkere.

Behovet på landsbasis blir mye høyere i årene som kommer enn det har vært fordi mange trenger beskyttelse.

Dessuten får kommunene bra betalt i form av statstilskudd for å bosette mennesker på flukt. Orkdal kommune har bygd opp et fond på 7,8 millioner kroner fra disse inntektene. Rådmannen mener det er lønnsomt å ta i mot flere. Mottaksapparatet blir utnyttet bedre.

Det skal settes inn ekstra ressurser i barnehagen og til tiltak for enslige mindreårige.

Kommunestyret avgjør saken. Alt tyder på at det endelige vedtaket blir som i hovedutvalget.

 

Publisert 21.11.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse