Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Venstres ordførerkandidat: Vil ha biltrafikk her

Laks__ra1.jpg

Venstres ordførerkandidat Arne Grønset vil ha biltrafikk tvers gjennom Laksøra. En rapport tilknyttet Orkdal 2040 beskriver dette som det mest verdifulle og sårbare området ved nedre del av Orkla. Valgkampen er over - uten at Venstre-topp Grønset har gått bort fra forslaget eller forklart velgerne hvorfor han vil bygge bilbru i Laksøra.

To av de absolutte topp-politikerne i Orkdal vil pløye ei bilbru gjennom Laksøra: Senterpartiets ordførerkandidat Oddbjørn Bang i tillegg til Grønset.

Begge partier kaller seg grønne, og begge har tradisjoner for å bygge ned grøntområder på Orkanger.

Forslaget kom fra Arne Grønset.

Verken Arne Grønset eller Oddbjørn Bang har forklart offentlig hvorfor de i fjor høste stemte for ei ny bilbru gjennom skogen i Laksøra (mer tekst under bildet).

Laks__ra2.jpg

Laksøra har en rik skog med hegg. Her går stien ned til elvebredden på Bårdshaug-sida.

I formannskapet var nesten hele den borgerlige blokka for. I kommunestyret hadde de fleste fått kalde føtter. Men Grønset, Bang og to fra Orkdalslista sto på sitt: Her bør det komme biltrafikk.

Bang og Grønset har aldri svart på utfordringen om å forklare seg. Heller ikke på et folkemøte om Orkdal 2040 i fjor høst tok de ordet. Venstre og Senterpartiet har tiet om saken i valgkampen.

Grønsets forslag er oppsiktsvekkende av flere årsaker enn at det images_1.jpgkommer fra et såkalt miljøparti. Det er dokumentert at:

1. Det vil skade sentrum.

2. Det vil forringe et viktig grøntområde i den planlagte Orklaparken.

1. Om sentrum:
Orkdal kommune betalte dyrt for at ekseperter fra Selberg arkitektkontor skulle analysere sentrum i forbindelse med Orkdal 2040. Selberg skisserte forskjellige trafikkløsninger for framtida. En av disse forutsatte ei ny bru mellom Sponplaten/Grønøra og Bårdshaug vest.
Selbergs konklusjon: Løsningen frarådes fordi den vil gi mer biltrafikk og svekke det etablerte sentrum (handlegata). Orkanger vil fungere som ei stor rundkjøring.

Nettopp denne ikke anbefalte løsningen vil toppene til Venstre og Senterpartiet ha.

2. Om miljø og Laksøra som biotop:
Orkdal 2040 kartla vegetasjon, fugle- og dyreliv og reekreasjonsverdi for grøntområdene i sentrale deler av Orkdal. Det resulterte i en grønnstrukturplan. I planen betegner fagfolkene Laksøra nedenfor den gamle Gjølmebrua som et av de aller mest verdifulle områdene.

De peker blant annet på at dette er det største gjenværende feltet i nedre del av Orkla med blandingsskog av hegg og or. Elg og andre dyr beiter her, det er registrert flaggermus og mange fuglearter. Ikke minst er det sentrumsnære området brukt mye til rekreasjon.

I rapporten står det uttrykkelig at ”Naturen i området må få utvikle seg fritt uten større grad av inngrep..."

Laks__ra3.jpg

Noen har satt opp skilt med bønn om å berge Laksøra (Øyan). Det skjedde før Arne Grønset og Oddbjørn Bang ville bygge bilbru.

 

Publisert 10.09.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Moabitter 11.09.2011 17:03
Går da itj ann å ha sånne folk i politikken som mene vi ska ødelegge øyan... E kanskje den plassen med mest dyreliv på hele orkanger og finnes jo ikke noe finere turområde... De har jo alerede ødelagt endel når di utvida stien og kappet bort de nermeste trærne... Håplaust grønset

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse