Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF svømming: Bassenget på Orkanger en hån mot folket

is_p___ruta_1.JPG

Bildet over et tatt inne i svømmehallen på Orkanger i vinter. Svære issvuller i vinduskarmen viser at det er minusgrader i dusj- og garderobeanlegget. Når det er ti minus ute er det fem minus inne, ifølge OIFs svømmeavdeling.
Avdelinga vil nå vite hva partiene i Orkdal har tenkt å gjøre med forfallet.

Bassenget ble bygd på 60-tallet etter en formidabel dugnads- og innsamlingsaksjon på Orkanger. Orkdal kommune har ikke vedlikeholdt gaven.

De siste par årene har det imidlertid oppstått bred politisk støtte for å bygge et moderne svømmeanlegg ved Orklahallen. Problemet er at partiene - og særlig de fem som bestemmer (Orkdalslista, Sp, Venstre, KrF og Høyre) har brukt pengene på andre ting.

Orkdal kommune har vedtatt folkehelse som ett av fire satsingsområder. Det er dokumentert at svømmeanlegg er et av de beste tiltak for folkehelse, fordi gode anlegg øker den fysiske aktiviteten betydelig i brede lag av befolkningen.

Orkdal kommune valgte å prioritere 9,5 mililioner kroner til hoppbakker - pluss 11,5 millioner i kausjon til samme formål.

Etter vedtaket om å satse på folkehelse har også partiene som bestemmer brukt 3,5 millioner kroner på en fylkeskommunal hall som fylket sier det egentlig ikke er bruk for, og som vil konkurrere med den kommunale Orklahallen.

Orklahallen er ikke prioritert før i år - når prisnivået har nådd gamle høyder etter finanskrisen. Ny bane 3 blir dyr.

Dermed finnes det ikke penger til svømmeanlegg. Det er også tvilsomt om det finnes penger til å sette bassenget på Orkanger i god stand - i tilfelle det tar fem eller ti år før et nytt svømmeanlegg kommer.

dusjrom_1.JPG

Dusjanlegget på Orkanger barneskole. Sp går til valg på mottoet "Ta hele Orkdal i bruk". Inkluderer det Orkanger?

OIF svøm driver godt, men er fortvilt. Onsdag skrev styret, foreldre og utøvere i ST at svømmeopplæringa nå henger i en tynn tråd pga minusgrader innendørs, murpuss som flasser, invasjon av maur og generelt forfall.

Anne Kathrine Angvik, ildsjel i OIF svøm og ansvarlig for svømmeskolen, skriver følgende i en mail til orkangervel.no:

"Det er et hån mot befolkningen at svømmehallen på Orkanger som i sin tid ble gitt i gave til kommunen har fått forfalle slik. Kommunen har ikke tatt sitt ansvar på alvor – det har nå kommet for en dag at kommunen verken har satt av penger til nye anlegg, eller har penger til å vedlikeholde det gamle. Jeg sitter i styret i OIF svømmeavdeling og er smertelig klar over at jo mer vi graver i denne saken jo større er sjansene for at bassenget må stenge, og det vil være en katastrofe, som vi selvfølgelig ønsker å unngå."

Ifølge Angvik hadde kommunen planer om å bruke 400 000 på å utbedre det verste i vinter, men pengekrana ble skrudd igjen da nytt svømmeanlegg kom på dagsorden.

Norges Svømmeforbunds anleggsveileder har sett på saken. Det vil koste et ukjent antall millioner å renovere et slitent anlegg fra 60-tallet.

murpuss_som_flasser_1.JPG

Fukt tyter ut gjennom murpussen på veggen til høyre.

Angvik skriver videre:

"Når det gjelder klimaforholdene, så er jeg som svømmeskoleansvarlig i OIF svømmeavdeling av den oppfatning at det er på grensen til forsvarlig å drive svømmeopplæring for de minste barna (fra 5 år og oppover) i disse lokalene om vinteren, med iskalde garderober og dusjer. Dessverre er jo bassenget kun åpent i den perioden da det er som kaldest ute.

Det framstår veldig tydelig at betydningen av trivsel, fysisk aktivitet og helsebringende tiltak, ikke er godt nok forankret i de styrende organer i Orkdal kommune. Resultatet blir lite planmessig og ”den som roper høyest får”

Er det noe som Orkdal kommune sårt trenger nå, så må det være arenaer som er åpne for alle, og som inkluderer alle."

Stupepall_som_g__r_i_oppl__sning_1.JPG
Stupepall går i oppsløning.

Norges Svømmeforbund anbefaler at alle kommuner med mellom 4000 og 13 000 innbyggere bør ha et anlegg på minst 25 meter for å gi befolkningen et godt tilbud. I Orkdal har vi i stedet to minibasseng ut fra tanken om å "Ta hele kommunen i bruk".

Et godt anlegg koster anslagsvis 100 millioner kroner.

Hans Kringstad


 

Publisert 28.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Småbylista Orkdal 08.09.2011 22:59
Svar til Svømmeavdelinga! Svømmehallene i Orkdal skriker etter vedlikehold, en dag må man ta skrittet videre og bygge nytt. Den tiden har for lengst kommet over oss, en oppgradering av dagen svømmeanlegg er etter Småbylistas oppfatning ikke formålstjenlig. Det er bortkastete penger, her trengs et skippertak for å få bygget nytt svømmeanlegg for Orkdal. Småbylista er opptatt av bolyst, et nytt svømmeanlegg vil bidra til bolysten til alle i alle aldre i kommunen vår. Du kan lese mer om hva bolyst er i programmet til Småbylista. På Orkdal Kommune sine sider står det følgende om FYSAK: Fysisk aktivitet er en grunnpilar i folkehelsen. Å få flere i regelmessig fysisk aktivitet er et overordnet mål som kan gi store helsegevinster for enkeltpersoner og samfunnet. FYSAK skal bidra til systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i kommunehelsetjenesten. FYSAK skal stimulere kommunen til utvikling av gode aktivitetsilbud for befolkningen og bidra til et lokalsamfunn som inspirerer til en aktiv livsstil. Målsetningen er å få alle i aktivitet og en "sprekere" befolkning i Orkdal kommune. Når en vet at svømmeanlegg er landets største møteplass for helsebringende fysisk aktivitet for alle i alle aldre er det helt uforstående at ikke nytt svømmeanlegg har blitt prioritert/bygd tidligere. Der hvor svømmeanleggsdekningen er god bader hver nordmann i snitt 10 ganger i året. Der den er dårlig er tallet nede i 1 til 2 ganger i året. Å dekke avstanden mellom folks ønske om vannaktivitet og anleggsdekningen vil være en sikker strategi for å få folk i aktivitet. Svømmeanlegget stiller altså i en egen kategori gjennom sin evne til å inkludere alle samfunnets medlemmer. Svømmehallene i Norge har faktisk mer besøk årlig enn kinoene, i tillegg er det slik at mesteparten av tiden i svømmehallene disponeres av publikum og skolene. Det betyr at dette er et tilbud til alle innbyggerne i kommunen ikke bare til de som driver idrett. Et nytt svømmeanlegg må bygges så nære sentrumskjernen som mulig slik at det når flest mulig brukere, da kan det skapes synergier med høye besøkstall ved å ha et helhetlig aktivitets, kultur og næringstilbud i nærhet av svømmeanlegget. Den viktigste suksessfaktoren er at det er lett tilgjengelig. OIF svømmeavdeling som engasjerer mange barn med babysvømming, svømmeopplæring og svømmetrening skal ha takk for det engasjementet de viser som pådrivere i denne saken. Det er lokalt engasjement som må til for at vi skal få til ny svømmehall. Svømmeavdelinga representerer den samlede stemmen til alle de potensielle brukerne av et nytt svømmeanlegg. Til slutt: Inntil nytt svømmeanlegg er på plass må eksisterende svømmehall holdes vedlike slik at det ikke er helseskadelig å benytte. Det må bevilges penger til en minimumsoppgradering frem til nytt svømmeanlegg er ferdigstilt. En stemme til småbylista vil være en stemme for ny svømmeanlegg!

Tor Erik Sørensen 31.08.2011 21:05
Det er ingen grunn til å skylde på verken det ene eller det andre prosjektet som er dyrt eller går galt. Man må finne fokus på at det nå er svømmehall som skal settes i fokus. Vi har i dag en svømmehall som er på randen. Dersom det ikke skjer noe med de fasilitetene som er på Orkanger nå, er det ikke lenge igjen før den må stenges. Det er ikke bare svømmehallen som bruker garderobe og dusjanlegget, og det vil si at det vil gå ut over gymtimene på skolen også. Bane 3 og basishall skal brukes av skolen, ja. Men den er ikke ferdig i morgen. Kommunen er lovpålagt å gi barn svømmeopplæring i skolen, og det greier de ikke tilfredstillende nok dersom kun Grøtte skal brukes. Når det er sagt, er det skuffende å se hvordan vedlikeholdsarbeid gjennomføres. Den oppussingen som er gjort på Grøtte kan ikke tilfredstille dagens standard for våtrom!Vann siger inn under gulvbelegget og det er brukt trelister som fotlist i våtsonene. Dette er ikke langsiktig vedlikehold. Vi fårinderlig håpe dette ikke skjer på Orkanger også. Dersom garderobe- og dusjanlegget blir oppgradert, må det gjøres skikkelig med en gang!Det er sløsing med penger!Det er i følge kommunen brukt vel 5 millioner kroner på svømmeanleggene i Orkdal de siste 5-6 årene.. etter min mening forgjeves.

Stein Dyrseth 30.08.2011 07:31
Svømmehallen på Orkanger har vært en skamplett i mange år. Garderobeanlegget er uhygienisk, iskaldt og med håpløse dusjer som oftest er kalde de også. Begge barna mine har lært seg å svømme takket være hyppige turer til pisbadet og turer til varmere strøk. Vi har også tilbragt noen timer i bassenget på Orkanger men det er lite trivelig for far ihvertfall. Min drøm er et moderne badeanlegg på Orkanger. Hvorfor ikke ta i bruk spillvarme fra Thamshavn? Kommunen må se på driftskostnader og inntektspotensiale når de skal bygge nytt. Å bygge nytt anlegg er en god investering for livskvalitet.

utfløtter 29.08.2011 14:03
Dette er en utmerket valgkampsak,svømming er noe av det mest forebyggende innen helse.I motsetting til f.eks. hoppsport,kan de fleste bruke svømmehallen,bruk derfor stemmeretten din og kjemp for ny svømmehall på Orkanger.

Hans K 29.08.2011 08:49
Flere anonyme innsendere kobler overskridelsene i Knyken til forsømmelser på Orkanger. I all rettferdighets navn har overskridelsene forleøpig kostet kommune "bare" 2,5 mill ekstra (2,5 % av et godt svømmeanlegg). Totalt har kommunen gått inn med 9,5 mill til hoppbakker (sponsorer har finansiert rulleskitraséen). Det store tankekorset etter mitt syn er at Orkdal kommune ukritisk har hoppet på et prosjekt som enten er grovt underkalkulert eller elendig planlagt. Det er alvorlig at Orkdal kommune setter idretts- og kulturpengene i spill på private anlegg uten å kvalitetssikre dem i stedet for å prioritere egne anlegg.

vilje 29.08.2011 00:40
Knykenskandale eller ikke. Pengene til nytt helsebringende basseng er der hvis det er politisk vilje tilstede.

utilgivelig situasjon 28.08.2011 19:20
Politikerne våre burde ta denne fatale situasjonen til etterretning. Få gjort noe umiddelbart. Våre innbyggere og barn kan ikke ha det slik. Men når knykensprekken ble godtatt av de samme politikerne, vil det hemme normal idrettsutvikling i lang lang tid fremover. Skammelig for lokalsamfunnet at slikt kan skje.

fortvilet og snart pensjonist 28.08.2011 14:14
Orkdal kommune og idrett er en skam. At kommunepolitikere til de grader har blitt lurt av bakmennene til skandaleknyken, sier det aller meste. Knykenskandalen har ødelagt og bremset utviklingen for folkehelselige og kommunale idrettsanlegg i flere tiår fremover. Knykenskandalen har også bidratt godt til å øke grendestriden.

Per Post 28.08.2011 13:12
Det er bare og steng på vintertid og kjør barna til Fannrem eller Trondheim. Kanskje det er billigere? SÅ HUSK! BRUK STEMMERETTEN DIN!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse