Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Småbylista

anjaTjelflaat_1.pngÅrets nykommer: Småbylista er stiftet for å gjøre visjonene i Orkdal 2040 til virkelighet. Tiltak for å skape en levende bykjerne står i fokus. Nå får Orkdalslista en konkurrent blant velgere som ikke har lyst til å stemme på tradisjonelle partier. Anja Tjelflaat er listetopp.

Småbylistas hjemmeside med program.

Småbylistas valgbrosjyre.

Småbylistas toppkandidater (forhåndskumulerte):
Anja Tjelflaat, 1970, Orkanger.
Bjørn Johan Vullum, 1968, Orkanger.
Nina Sæther Christoffersen, 1964, Orkanger.
Øyvind Kjøsnes Bakken, 1985, Orkanger.
Ole Morten Øberg Holmeng, 1984, Orkanger.

Hva vil Småbylista gjøre?
Noen smakebiter fra partiprogrammet:

Programmet legger stor vekt på å følge opp målene i Orkdal 2040 - en plan til 8 millioner kroner som flere partier ikke nevner selv om den ble vedtatt i fjor.

* Orkdal kommune skal være en aktiv sentrumsutvikler, og bør derfor sikre seg leiekontrakter, eiendom og tomter i sentrum.
* Kommunen bør sikre seg ST-gården til offentlig formål.
* Vil opprette en sentrumskomite med politikere, medlemmer fra kommuneadministrasjonen, fra handelsstanden og øvrig næringsliv og representanter for hus- og tomteeiere og lag og foreninger.
* Vil at næringsavdelinga i kommunen skal bidra til å revitalisere sentrumsforeninga.
* Vil etablere kultursenter/flerbrukshus i sentrum for kino, konserter, teater, bibliotek, kafé, utstillingslokaler, ungdomsklubb, kulturskole, kunstnerlokaler og kulturbaserte næringer.
* Vil at kommunen skal lage en helhetlig plan for utvikling av Sæther/Rømme sammen med grunneiere.
* Vil bruke rekkefølgebestemmelser for å nå målet i Orkdal 2040 om en "kompakt og levende bykjerne som blir kandidat til Statens bymiljøpris". (Dette målet er vedtatt av et samlet kommunestyre.)
* Lengre åpningstid og flere tilbud på biblioteket.
* Fjordpark ved Bruket for å sikre adgangen til sjøen.
* Utvikle Skjenaldelva, fotballbanen og Råbygdfjæra til et sammenhengende friluftsområde.

Har også tiltak i andre deler av kommunen - se programmet.

Hva har Småbylista gjort de siste årene?
Småbylista er ny.

Kan du stole på at Småbylista vil skape en attraktiv bykjerne?
Ja.
Lista bygger på Foreningen Småbyens mål. Den er etablert nettopp for gjennomføre visjonen i Orkdal 2040.

Noen personlige betraktninger:
Er egentlig mot uavhengige lister av to årsaker:
1. De har for svake nettverk i det politiske maktapparatet i stat og fylke.
2. De er ofte politisk uforutsigbare.
Småbylista Orkdal er likevel et kjærkomment tilskudd i Orkdal. Den trengs som et alternativ til Orkdalslista, som gjerne gjør det Senterpartiet sier.

Småbylista har dessuten laget et imponerende program. Programmet har både klare mål og det foreslår konkrete virkemidler for å nå målene.

Det siste er mangelvare hos flere av de tradisjonelle partiene. Den som gidder å lese alle programmene ser at flere består av tomme slagord og gode ønsker.

Småbylista har derimot meislet ut en tydelig politikk.

 

Publisert 03.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse