Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Venstre

ArneGr__nset_1.jpgVenstre har i dag tre representanter i kommunestyret. Partiet gjorde et uventet dårlig valg sist, muligens fordi man flagget flytting av klatrehallen fra Idrettsparken til Follo som kampsak. Veteranen Arne Grønset er også i år Orkdal Venstres førstekandidat.

Her er lenker til Orkdal Venstres program for 2011-2015 og til Orkdal Venstres hjemmeside.

Venstres toppkandidater (forhåndskumulerte):
Arne Grønset, 1941, Orkanger.
Lone Kvålsvoll, 1979, Kvålsvoll.
Lavrans Skuterud, 1963, Fannrem.
Hanne Kvernmo, 1987, Orkanger.
Kari Garberg, 1953, Svorkmo.
Vibeke Ulvin, 1956, By.

Hva vil Orkdal Venstre gjøre?
Smakebiter fra programmet:

* Kommunen bør arbeide for å etablere en næringshage for små og mellomstore bedrifter.
* Vil bygge ut kulturhuset i tilknytning til dagens kulturhus på Bårdshaug (har bestemt seg for stedsvalg).
* Kan tenke seg et tettstedsmuseum for Orkanger i dette kulturhuset (interessant stedsvalg.)
* Fullføre planene for Orklaparken.
* Vil at kommunen skal bidra til å utvide småbåthavna for å holde prisene for båtplasser nede og gjøre Nerøra mer attraktivt som boområde.
* Store boligfelt bør etableres langs kollektivårene (redusere biltafikk og utslipp av klimagasser.

Hva har Venstre gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

* Fire av fem i daværende Venstre-gruppe stemte for mer forretning i stedet for park i Rema-saken (2005).
* Venstre stemte for å bryte den røde streken på Bårdshaug Vest i Europris-saken.
* Stemte nei til å gjøre det samme i Comfort-saken fire år senere.
* Nei til alle forslag fra Ap om tiltak for å prioritere sentrum foran OTI, Amfi og Bårdshaug Øst og Vest i Orkdal 2040 (2010).
* Nei til grundig utredning av kulturhus i sambruk med skole i ST-kvartalet (2010).
* Venstre-topp Arne Grønset var en av få som i 2010 stemte for å pløye ei bilbru tvers gjennom Laksøra i Orklaparken. Ei slik bru vil svekke sentrum og øke biltrafikken, ifølge innleid 2040-konsulent Selberg. Ei bru vil skade det mest verdifulle området i Orklaparken, ifølge fagmyndighetene (dyreliv, vegetasjon og rekreasjon).

Grønset har aldri forklart stemmegivinga offentlig. Miljøpartiet Venstre nevner ikke dette i sitt politiske regnskap, men programfester fullføring av Orklaparken.

Kan du stole på at Venstre vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei.
Partiets meritter er riktignok bedre enn Orkdalslista og Senterpartiet, men Venstre har aldri vist vilje til å ta aktive virkemidler i bruk for å stimulere ei sunn sentrumsutvikling.

Lavrans Skuterud antydet oppsiktsvekkende radikale tiltak på et folkemøte; flytting av den røde streken for å stoppe utbygging på OTI. Forslaget ble aldri fremmet, og dagens Venstre-program inneholder ingen virkemidler.

Noen personlige betraktninger:
Venstres Arne Grønset vil bekjempe grendastrid. I årets valgbrosjyre bruker Venstre mottoet å "ta hele kommunen i bruk." Akkurat som Senterpartiet spiller partiet på myten om at dette ikke skjer i dag. Retorikken gjødsler grendastrid og forsterker polarisering.

Akkurat som i Senterpartiet ser det ut til å eksistere en Orkanger-allergi i deler av Venstre. Erik P. Tronvoll målbar denne flere ganger, feks med uttalelsen i ST da det var snakk om å skape et kulturhus i ST-kvartalet: "Jeg vil ikke ha noe kulturhus for ørbyggen".

Venstre skriver at partiet er godt fornøyd med satsinga på sentrumsutvikling i Orkdal 2040. Venstre "ser endelig tegn til utvikling av et helhetlig sentrum på Orkanger."

Åja? Hvordan skaper Orkdal 2040 sentrumsutvikling? Hvilke tegn til et helhetlig sentrum ser Venstre??

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

Publisert 01.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse