Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sosialistisk Venstreparti

Kjell_R__nningsbakk_1.jpgSV har hatt bare en representant i kommunestyret de siste fire årene. Partiet har vandret i skyggenes dal sammen med Ap. Men SV har stemt annerledes enn Ap i mange viktige saker. Kjell Rønningsbakk er ny listetopp.

Her er programmet til Orkdal SV.

SVs toppkandidater (forhåndskumulerte):
Kjell Rønninbgsbakk, 1955, Fannrem.
Siv Åse Syrstad, 1974, Orkanger.

Hva vil SV gjøre i Orkdal?
Noen smakebiter fra programmet:
* Utvikle dagens kulturhus der det ligger (partiet har bestemt seg for Bårdshaug), men også...
* Sikre et kulturelt treffsted i form av et allaktivitetshus på Orkanger.
* Sikre driftsmidler til vedlikehold av Gammelosen og videreutvikle området ved et tett samarbeid med Orkanger Vel.

Programmet inneholder ingen virkemidler for å nå målet i Orkdal 2040 om å skape en attraktiv og levende bykjerne. SV sier bare at partiet vil gå imot etablering av nye kjøpesentre (men de eksisterende vokser utenfor sentrum).

Hva har SV gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

SV omtaler Orkdal vidaregåande skole som kommunens viktigste kulturinstitusjon.

SV har ikke sittet i underutvalg som har utvatnet sentrumsplaner de to siste periodene.
Partiet stemte i Orkdal 2040:
* Ja til Aps forslag om rekkefølgebestemmelser for å prioritere handelsgata og Sæther/Rømme før kjøpesentrene (alle andre stemte mot).
* Ja til Aps forslag om forretning øst for torget for å gi sentrum dybde (alle andre stemte mot).
* Nei sammen med Ap til ordførerens forslag om å innlemme Shell i sentrumssonen (flertallet stemte for).
* SV stemte nei til Aps forslag om å begrense framtidig handel på Bårdshaug Øst og Vest.

Kan du stole på at SV vil skape en attraktiv bykjerne?
Vet ikke.
Lite å lese ut av programmet om stedsutvikling og Orkdal 2040. SV er villig til å styre markedskreftene i sentrum. Problemet oppstår når valget står mellom å plassere funksjoner på Follo eller i sentrum. Da faller valget på Follo.
Vil altså ikke utrede kulturhus i sentrum.

Noen personlige betraktninger:

SV blir ikke noe stort parti etter valget, men i likhet med andre kan SV komme på vippen i et kommunestyre som trolig får åtte partier.

Konstellasjonen Ap, Småbylista, SV er en mulighet dersom de som styrer i dag gjør et svakt valg.

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

 

Publisert 02.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse