Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Senterpartiet

Bang_1_2.jpgSenterpartiet er et lite parti med stor makt: Varaordfører og listetopp Oddbjørn Bang leder i praksis det borgerlige samarbeidet. Rasmus Skålholt leder hovedutvalg forvaltning (spørsmål om arealbruk og sentrumsutvikling). Oddbjørn Almli leder det andre hovedutvalget (drift). 

Her er kortversjon av Senterpartiets program. Her er hele programmet.

Senterpartiets toppkandidater (forhåndskumulerte):
Oddbjørn Bang, 1953, Evjen.
Hilde Hoston, 1980, Hoston.

Hva vil Senterpartiet i Orkdal gjøre?
Smakebiter fra programmet:
* Videreutvikle dagens kulturhus på Bårdshaug (har bestemt seg for ikke å utrede ST-kvartalet eller Sæther/Rømme grundigere).
* Videreutvikle Knyken og Idrettsparken.
* Satse både på sentrum og grender, men den følgende opplistinga sier nesten ingenting om sentrum. Derimot:
* Mer tilskudd til private veger.
* Boligområder på Ustjåren.

Senterpartiet lanserer ingen politikk for å nå Orkdal 2040s mål om en levende bykjerne.
Partiet er bekymret for klimaendringene, men nevner ingen tiltak for å redusere bilbruk og utslipp av klimagasser. Vil i stedet ha mer spredt boligbygging, og dermed mer bilbruk.

Hva har Sp gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

Senterpartiet har nesten konsekvent stemt for å spre handelen og løse opp sentrum.
Partiet stemte mot alle forslag i Orkdal 2040 som kunne stimulere sentrumsutviklinga.
Varaordfører Oddbjørn Bang stemte dessuten for bilbru rett inn i Laksøra, det mest verdifulle området i den Orklaparken partiet sier det vil utvikle. De innleide konsulentene (Selberg) i berOrkdal 2040 har advart mot ei slik bru fordi det vil svekke sentrum og øke bilbruken.
Administrasjonen i Orkdal kommune har kartlagt dyre- og planteliv langs Orkla. Advarer mot inngrep spesielt i Laksøra, uten at det påvirket Bang.

Orkdal Senterparti har:
* Stemt ja til Europris utenfor rød strek på Bårdshaug i strid med vedtatte planer.
* Stemt ja til Comfort på Grønøra industriområde i strid med vedtatt politikk for sentrum.
* Stemt ja til å utvide sentrumssonen ved Shell trass i at Orkdal 2040 skulle skape et mer kompakt sentrum.
* Stemt nei til alle forslag i Orkdal 2040 som kunne stimulere sentrumsdannelse:
* Nei til rekkefølgebestemmelser for å bygge ut halve Sæther/Rømme før OTI/Amfi.
* Nei til forretninger øst for torget for å gi sentrum med dybde.
* Nei til å begrense framtidig varehandel på Bårdshaug øst og Bårdshaug vest.

Sps nest sterkeste mann - hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt - gjorde seg for øvrig bemerket med å skjelle ut to politikere fra Ap offentlig (Atle Olav Sognli og Tina Øyås) da de benyttet seg av retten til å anke et vedtak om nettopp Bårdshaug vest inn for kommunestyret.

Kan du stole på at Sp vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei, definitivt ikke.
Verken partiets merittliste eller programmet gir grunn til håp.

Noen personlige betraktninger:
Senterpartiet går til valg med slagordet "Ta hele Orkdal i bruk". Det er en retorikk som gjødsler grendastriden politikerne advarer mot.
Mottoet forteller enten at:
* vi i dag ikke tar hele Orkdal i bruk (undeforstått; grendene er diskriminert), eller
* ikke alle partier vil ta hele Orkdal i bruk.

Virkeligheten er at det knapt finnes politiske stridssaker utenfor sentrum. Sak etter sak går glatt gjennom uten noe partipolitisk skisma.

Men virkeligheten er også at Senterpartiet viser liten interesse for sentrumsutvikling. Varaordfører Oddbjørn Bang prøver nok å balansere politikken, men i praksis lykkes det ikke.

Orkdal Senterparti lever av myten om at sentrum truer grendene.

Orkdal Senterparti står dessuten for maktarroganse. Det er uakseptabelt i et åpent demokrati at Rasmus Skålholt unnlater å forklare hvorfor han som hovedutvalgsleder vil ha en butikk på industriområdet - stikk i strid med alle planer og vedtatte prinsipper.

Like uakseptabelt er det at varaordfører Oddbjørn Bang stemmer for ei bilbru rett gjennom Laksøra uten å forklare velgerne hvorfor.

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

Publisert 03.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse