Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye forviklinger rundt Skammens hus

Middelskolen_001_1.jpgForviklingene fortsetter rundt den vernede Middelskolen. Nå har kommunen gitt eierne enda en ny frist på å pusse opp Skammens hus. 1.oktober i år har blitt til 1.februar neste år. I tillegg er den varslede tvangsboten redusert fra 400 000 til 200 000 kroner. 

Kommunen har brukt store ressurser på å få eieren ARTO AS til å etterkomme pålegg. Blant annet har Orkdal kommune (skattebetalerne) betalt advokat for å avklare en rekke juridiske spørsmål - særlig omkring kommunens adgang til å bruke maktmidler.

Via egen advokat har eierselskapet nå varslet at de bare vil utføre det aller nødvendigste av arbeid: Sette inn vinduer identisk med de som sto i bygget fra før. Skifte ut ødelagt bordkleding og erstatte råtne tømmerstokker.

Den ytre utbedringen vil neppe gjøre huset beboelig.

Bak ARTO AS står Arild Bye (eier) og Elisabeth Bye (daglig leder) på Levanger. Bye-familien har neglisjert de fleste henvendelser fra kommunen gjennom en årrekke.

Resultatet er at Middelskolen, som inneholdt fire leiligheter, har forfalt til et råttent og stinkende tilholdssted for villkatter. I en årrekke har fortvilte naboer forsøkt å få Orkdal kommune til å legge press på eierne av det verneverdige huset.

Til slutt - 19.juni 2007 - ga kommunen et formelt pålegg om å rette på ulovlige forhold. Pålegget ble forkynt for daværende daglig leder Tore Bye 10.oktober 2007.

30.juni 2008 viste kommunen på nytt til pålegget fra året før, ettersom ingen ting hadde skjedd. Da ble det også gitt varsel om 400 000 kroner i bot dersom pålagte utbedringer ikke var utført innen 10.oktober.

Pålegget er ikke fulgt opp. Nå har ARTO AS fått frist til 1.februar neste år.

Den varslede boten er redusert til 200 000 kroner. Det skyldes at Orkdal kommune mener dette er et beløp som tilsvarer verdien på det minimum av arbeid som må utføres.

 

Publisert 20.11.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse