Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalslista

Lysholm__Gunnar_1.jpgOrkdalslista har hatt ordføreren i Orkdal siden 1999. Gunnar H. Lysholm var opprinnelig FrP-politiker. Lista er det største partiet i den borgerlige koalisasjonen (7 i kommunestyret), og det mektigste partiet i Orkdal ved siden av Senterpartiet. Lysholm er listetopp også i år.

 Orkdalslistas program for de neste fire årene.

Orkdalslistas toppkandidater (forhåndskumulerte):
Gunnar H. Lysholm, 1950, Evjen.
Berit Westrum Johansen, 1964, Orkanger.
Per Kirkaune, 1952, Fannrem.
Khadija Mohamed Ali, 1980, Orkanger.
Jørgen Indergård, 1946, Monsetjåren.
Ingrid Fagerli, 1964, Evjen.

Hva vil Orkdalslista gjøre?
Noen smakebiter fra programmet:
* Ønsker nytt kulturhus (der det ligger).
Vil:
* arbeide for at kommunens idrettsanlegg dekker innbyggernes behov og er i tilfredsstillende stand.
* tilbakeføre Orkanger kirke til opprinnelig stil.
* opprettholde et tilfredsstillende kinotilbud.
* utvikle Orklaparken, Gammelosen og kommunens friområder.
* begrense kommunens planarbeid til det absolutt nødvendige.

Hva har Orkdalslista gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

Orkdalslista er verstingen i sentrumspolitikken i konkurranse med Senterpartiet, Høyre og FrP.
Lista stemmer konsekvent nei til tiltak for å styrke sentrum. Den stemmer systematisk for spredning av sentrum. Ordføreren har i tillegg gjort utspill som vil skade arbeidet med en bykjerne om de får støtte.
Eksempler:
* Ja til Europris på Bårdshaug Vest i strid med nylig vedtatte prinsipper (2004).
* Ja til varehandel ved Shell i strid med samme plan (2004).
* Ja til Comfort-butikk på Grønøra industriområde i strid med vedtatt plan (2008).
* Ja til å utvide sentrumssonen ved Shell i strid med ideen bak Orkdal 2040 (2010).
* Ordføreren ønsket opprinnelig å innlemme også Toyota-bygget i sentrum, noe som ville åpnet for et nytt varehus om Hell Bil flyttet.
* Nei til tomt for skole/høyere utdanning mellom OTI og Sponplaten, ja til industri.
* Nei til forslag om grundig utredning av kulturhus på Sæther/Rømme eller i ST-kvartalet.
* Nei til alle konkrete forslag om å styrke handlegata og Sæther/Rømme i forbindelse med Orkdal 2040, feks;
* Nei til krav om delvis utbygging på Sæther/Rømme før OTI/Amfi får bygge ut (rekkefølgebestemmelse).
* Nei til omregulering fra bolig til forretning øst for torget for å gi sentrum dybde.

Ordføreren åpnet før forrige valg for å flytte klatrehallprosjektet fra Orklahallen til Follo, og han har senere foreslått å flytte voksenopplæringa ut av sentrum til Follo.

Lysholm stemte også i første omgang for å bygge ei bilbru rett inn i Laksøra - stikk i strid med alt Orkdal 2040 og Orklaparken representerer av verdier. Han snudde før kommunestyret. (Mer om dette under Sp og Venstre).

Kan du stole på at Orkdalslista vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei, på ingen måte.
Orkdalslista har i år etter år opptrådt som et liberalistisk parti a la FrP.
Orkdalslista har i praksis stemt mot styring og for den sterkestes rett; det vil si at investorer skal få gjøre som de vil på bekostning av en langsiktig stedsutvikling.
Lista varsler ingen kursendring i årets program. Programmet er svært lite konkret og blottet for ambisjoner og visjoner.
Det signaliserer fortsatt uvilje mot en styrt arealpolitikk, jfr programmets punkt om å "...begrense kommunens planarbeid til det absolutt nødvendige."

Noen personlige betraktninger:
Orkdalslista har ingen klar politisk profil og praktisk talt ingen konkrete politiske mål. Listas meritter tilsier at en stemme til Orkdalslista er en stemme til Senterpartiets politikk.
Lista markedsfører seg som et alternativ til de tradisjonelle partiene fordi den;
* lar listekandidatene stemme som de vil der de ikke er bundet av programmet (som er generelt i formen).
* ønsker at viktige saker skal avgjøres i kommunestyret, og ikke på forhånd i lukkede rom.

Dette lyder pussig, fordi:
* Orkdalslistas politikere stemmer stort sett i samlet flokk selv om de står fritt. De syv i kommunestyret var feks helt enige om at framtidas kulturhus må ligge der det ligger, og de stemte samlet mot utsettelse for nærmere utredning.
* De fleste saker i Orkdal er i praksis avgjort før de kommer til kommunestyret, uansett hva programmet til Orkdalslista sier. Viktige plansaker er for øvrig endelig avgjort allerede i hovedutvalg (eksempelvis Europris og Comfort).

Orkdalslista og Orkdal sitter med et delikat problem i arbeidet med sentrumsutvikling. Ordføreren, som hotelleier, har egeninteresse av at ekspansjon skjer på Bårdshaug. Egeninteressen er et faktum - og dermed et habilitetsproblem - selv om Lysholm ikke lar seg påvirke av egeninteresse.

Ordføreren erklærte seg inhabil før Orkdalslista stemte samlet mot å utrede kulturhus annet sted enn på Bårdshaug i fjor. I Uke-Adressa 16.juni uttalte den tidligere inhabile Lysholm at det er uaktuelt å flytte kulturhuset.

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

 

Publisert 04.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse