Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kristelig Folkeparti

IvarKGang__s.jpgKrF har i dag to representanter i Orkdal kommunestyre. Partiets kjerneområde ligger utenfor Orkanger. Kristelig Folkeparti er stort sett politisk på linje med Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre. Listetopp: Ivar Konrad Gangås.

Her er lenker til Orkdal KrFs program og hjemmeside.

KrFs toppkandidater (forhåndskumulerte):
Ivar Konrad Gangås, 1946, Fannrem.
Kari Elisabeth Tronvoll, 1961, Hoston.

Hva vil KrF i Orkdal gjøre?
Smakebiter fra partiprogrammet.
* Videreutvikle kommunens kulturhus på dagens tomteområde.
* Legge til rette for boligbygging på Svorkmo og Ustjåren.
* Ny veg til Ustjåren.

Hva har KrF gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

KrF er en lojal partner i samarbeidet med Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre og Høyre. Partiet har stort sett stemt for spredning av sentrum og mot tiltak som kan skape en mer attraktiv sentrumskjerne.

I enkelte saker har KrF imidlertid lyttet til kritikere og markert mot til å bryte ut av folden. Comfort-saken er et slikt eksempel.

Kan du stole på at KrF vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei.
Både KrFs stemmegiving og årets valgprogram viser at det kan du ikke. Orkdal 2040 er faktisk ikke tema i KrFs program.

Noen personlige betraktninger:
Orkdal KrF ser ut til å anse Orkanger som tapt før valget. Kommunen har sentrumsutvikling som prioritert oppgave, uten at KrF drøfter temaet.
Under arbeidet med Orkdal 2040 lanserte gruppeleder Ivar K. Gangås Ustjåren som satsingsområde ("Orkdals svar på Byåsen").
Massiv utbygging på Ustjåren er imidlertid i strid med Interkommunal Arealplan, som Orkdal kommune skal følge. Av hensyn til miljøet har kommunen vedtatt å prioritere større utbygginger der det gir lite bilbruk -  altså ikke på Ustjåren.
Når det er sagt: Dette var muligens en inkurie. Orkdal KrF prøver å opptre med integritet.

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

 

Publisert 05.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Morten Aamot 23.08.2015 15:08
Dette er jo mer moro enn seriøs lesing. At Orkdal 2040 ikke er nevnt , er slik jeg ser det en av de tingene som KrF skal ha creds for . Orkdal Krf skiver følgende i sitt program : Orkdal KrF - legge til rette for lokalt næringsliv og bærekraftig industrivirksomhet. -boligutbygging på Ustjåren og Svorkmo. - at det bygges flere gang- og sykkelveger langs fylkeskommunale veger - økt vintervedlikehold av vegene. - økt driftsstøtte til frivillige lag og organisasjoner - fortsatt satsing på fjernvarme, event. nærvarmeanlegg på Fannrem, med bruk av fornybar energi - å videreutvikle kommunens kulturhus på dagens tomteområde - å bedre det lokale kollektivtilbudet med bl.a. et ringbusstilbud - fortsatt satsing på kulturskolen. SAMLET SETT er dette løft for Orkdal KOMMUNE som helhet. Orkanger VEL sees ut til å glemme at Orkdal 2040 er en idiotisk plan, en plan som ALDRI burde blitt vedtatt. I allefall ikke under Orkdal 2040, men heller 7300,720 ,7310 2040 . Det blir spennende å se om dette vil bli lagt ut.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse