Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Høyre

JoarSyrstadeng_1.jpgHøyre har hatt bare en representant blant de 35 i Orkdal kommunestyre de siste fire årene. Nå har Joar Syrstadeng hoppet over fra FrP og blitt listetopp hos konkurrenten. Målet er å gjenreise Orkdal Høyre.

Her er Høyres program for 2011-2015.

Høyres toppkandidater (forhåndskumulerte):
Joar Syrstadeng, 1974, Orkanger.
Marie Richter, 1974, Orkanger.
Ivar Gjervan, 1980, Fannrem.

Hva vil Høyre i Orkdal gjøre?
Noen smakebiter fra partiprogrammet:
* Orkdal kommune skal være en aktiv part i arbeidet med å nå målene i Orkdal 2040.
* Sæther/Rømme bør utbygges bymessig.
* Fortsette utredning av nytt kulturhus, og begrense oppgradering av kinosalen i påvente av utredninga.
* Kommunen bør foreta strategiske oppkjøp av eiendommer som er i konflikt med visjonen for Orkdal 2040.
* 30-sone i sentrum.

Hva har Høyre gjort de siste årene?

(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

Høyre har stemt systematisk mot alle forslag som kan åpne for en en aktiv sentrumsutvikling.
Høyre har i tillegg stemt systematisk for spredning av handelen og oppløsning av sentrum, feks:
* Ja til nytt forretningsbygg i stedet for vedtatt park ved Rema - (nedstemt - 2005).
* Ja til Comfort-butikk utenfor den røde streken på Grønøra industriområde (Høyre var forslagsstiller - 2008).
* Ja til å utvide sentrumssonen ved Shell da planen var å fortette sentrum (2010).
* Nei til å holde av tomt til skole/høyere utdanning mellom OTI og Sponplaten (2010).
* Nei til rekkefølgebestemmelser i Orkdal 2040 for å styrke handelsgata/Sæther Rømme (2010).
* Nei til å utvide forretningsområdet øst for torget for å gi sentrum dybde.
* Nei til å begrense framtidig varehandel på Bårdshaug Vest og Bårdshaug Øst for å hjelpe sentrum.

Kan du stole på at Høyre vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei.
All erfaring tilsier at Orkdal Høyre ikke prioriterer styring, men frislipp og den sterkestes rett i arealpolitikken.
På den annen side:
Geir Singstad var toppkandidat etter forrige valg. Singstad stolte på markedskreftene. Det var han som foreslo Comfort-vedtaket uten å grunngi dispensasjonen. Singstad forsvant etter ganske kort tid.
Nå overtar Joar Syrstadeng og andre. Partiet fornyer seg. Syrstadeng kommer riktignok fra Orkdal FrP, men Høyres nye program varsler faktisk et ønske om styring for å skape et sentrum - riktignok uten helt konkrete virkemidler.
Spørsmålet er hva som skjer når saker settes på spissen ved et evt nytt borgerlig samarbeid. Vil Høyre bryte ut og stemme med Ap/Småbylista, eller følge Orkdalislista, FrP, Sp og Venstre som før?

Noen personlige betraktninger:

Høyre har laget et ryddig og godt program. Det er riktignok  generelt og lite forpliktende, men skisserer virkemidler som kan gjøre målene til mer enn slagord: Åpning for kommunalt oppkjøp av eiendommer for å skape sentrum er en positiv overraskelse.
Sporene fra tidligere år gir imidlertid grunn til skepsis:
Nå vil Høyre utrede kulturhus og plassering av dette. For ett år siden stemte Høyre ned et forslag fra Ap om det samme.
Men det var altså det gamle Høyre.

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

Publisert 07.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Karl Kalle Kallemann Karlsen 29.08.2011 08:58
Er 30sone nødvendig?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse