Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fremskrittspartiet

Torstein_Larsen_l_1.jpgFremskrittspartiet har fire medlemmer i Orkdal kommunestyre. Orkdal FrPs ubestridte leder er veteranen Torstein Larsen, som også leder fylkeslaget. FrP i Orkdal har hatt minimal innflytelse de siste fire årene. De andre borgerlige har flertall uten Frp-støtte. 

Her finner du Fremskrittspartiets program i Orkdal for de neste fire årene. Linken viser til partiets hjemmeside. Se øverst til høyre på sida. Der kan du laste ned programmet selv.

Partiets toppkandidater (forhåndskumulerte):
Torstein Larsen, 1944, Orkanger.
Tore Slørdahl, 1968, Fannrem.
Ann Inger Stølhaug, 1962, Svorkmo.

Hva vil FrP i Orkdal gjøre?
Smakebiter fra programmet:
* Vil ha Sæther/Rømme som nytt tyngdepunkt i sentrum.
* Ønsker kulturhus/flerbrukshus på Sæther/Rømme i kommende fireårsperiode.
* Kommunen skal delta i finansiering sammen med næringslivet.
* Vil arbeide for et levende sentrum med "god tilgjengelighet for bil."

I mosetning til de andre partiene vil FrP selge Orkdal Energi.

Hva har FrP gjort de siste årene?
(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

Orkdal FrP presenterer seg som et liberalistisk parti i programmet. Det gjenspeiler seg i FrPs arealpolitikk. Partiet har nesten konsekvent stemt for å utvide sentrumsområdet og spre handelen videre.
* Ja til Europris utenfor den røde streken på Bårdshaug Vest (2004).
* Ja til Comfort-butikk utenfor den røde streken på Grønøra (2008).
* Ja til enda en butikk i stedet for vedtatt park ved Rema (2005).
* Ja til å utvide sentrumsområdet ved Shell (2010).
* Nei til alle Arbeiderpartiets forslag for å styrke handlegata og sentrum (2010).

Men partiet ønsker i det minste et mer sentralt kulturhus.
Og FrP stemte for å sette av hele tomta mellom OTI og Sponplaten til skole/høyere utdanning i stedet for næring - men ble nedstemt.


Kan du stole på at FrP vil skape en attraktiv bykjerne?
Nei.
All erfaring viser at Orkdal FrP setter investorers ønsker foran vedtatte planer.
Etter fadesen med Europris, da flertallet torpederte den ferske kommuneplanen, uttalte Torstein Larsen at FrP forbeholder seg retten til å bruke skjønn og gi dispensasjoner. Dispensajonene oppløser sentrum.

Noen personlige betraktninger:
Orkdal FrPs program ønsker et levende sentrum, men foreslår ingen virkemidler. Tvert imot peker prinsippene i programmet i retning av mer frislipp og mindre politisk styring av stedsutviklinga.

Programmet inneholder mange ønsker uten at virkemidler følger med. Ett litt kuriøst eksempel: "Orkdal FrP ønsker at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall legestillinger i kommunen, slik at innbyggerne får et godt nok legetilbud."

Hvem ønsker ikke det?

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.

 

 

 

Publisert 08.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

musepip 05.10.2011 10:00
Synes dere er ufortjent positive til Torstein Larsen når dere skriver han er en ubestridt leder. Mange ville nok omtalt ham som omstridt også i eget parti. Det har vært en del folk som har forsvunnet fra FrP, både i Orkdal og i fylket under hans ledelse. At folkevalgte representanter for Frp i Orkdal hopper over til andre parti er kanskje det mest iøynefallende. De siste periodene har Gaute Berg og Gøran Buberg gått fra FrP til Orkdalslista og Joar Syrstadeng fra Frp til Høyre. Siden partiers medlemslister ikke er offentlige, og partienes hjemmel for å føre medlemslister ligger i Personopplysningsloven, er det ikke uten videre greit å vise hvilke mange andre medlemmer som har forsvunnet fra Torstein Larsen-styrte FrP de siste årene, men tallene er greit å offentliggjøre. Like mange som sto på listene til Orkdal Frp i år har forsvunnet fra Frp på grunn av, eller delvis på grunn av, den "ubestridte".

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse