Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Demokratene

BingaJohansen_1.jpgDemokratene fikk nesten ingen stemmer sist. Partiet kommer heller ikke inn i Orkdal kommunestyre nå, ifølge den første meningsmålina. Men de stiller til valg med Bjørn Binga Johansen som listetopp. 

Her kan du lese Demokratenes valgprogram i distriktet.

Her er partiets toppkandidater (forhåndskumulerte):
Bjørn Inge Johansen, 1970, Orkanger.
Bård Eivind Bakk, 1969, Fannrem.

Hva vil Demokratene gjøre?
Ikke noe konkret om sentrumsutvikling og Orkdal 2040. Felles program for Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord.
Vil flytte Orkanger ungdomsskole til Grønøra.
Ønsker kultursenter kalt Gilmin og formet som Vikinghjelm.
Vil satse på forskning innen naturmedisin.

Hva har Demokratene gjort i Orkdal de siste årene?
Har ikke hatt politisk representasjon.

Kan du stole på at Demokratene vil skape en bykjerne?
Umulig å si.

 

Publisert 09.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

bjørn inge johansen 24.08.2011 13:12
Det er jo hyggelig at Orkanger vel her setter frem et lite forsøk på å ''objektivt'' fremstille Partier:, For å minne om andre saker vi kjemper hardere for er bla: Demokratene er i tillegg opptatt av kvalitetssikring av skolene og alle offentlige enheter. Vi tror at rutiner om informasjon om Opplæringsloven 9a ( mobbeloven ) er med på å sikre det gode psykososiale miljøet som elevene har krav på i forhold til loven. At kommunene følger ansettelseloven er med på å sikre at de mest kvalifiserte og kompetente lærere blir ansatt. Dette er dessverre ikke tilfelle med dagens sittende kommunestyre. Det vil være med på å heve skolen som enhet om vi heller bare følger ansettelseloven en trynefaktor-prinsippet og oppfølging av ansettelseloven sikrer god undervisning. Lærerne bør være god på relasjonsbygging til elevene siden dette også fremmer læringsprosesser. Demokratene mener at det er viktig å tilpasse skoledagen etter elevenes behov, f.eks. Gjennom mer fysisk aktivitet praktisk opplæring som sløyd, forming og kunnskap ut i den naturvitenskaplige helsebringende skogen vår, Vi må få dette tilbake inn i en skolehverdag gjennom praktiske oppgaver. Men den største oppgaven for demokratene i lokalvalget er å trygge Orkdals befolkning i henhold til sin rettsikkerhet og deres krav til korrekt og objektiv behandling i den offentlige forvaltningen Dette vil vi sikre gjennom styrket lokal Ombudsmann/utvidet stilling som varaordfører. Det er umulig å anmelde offentlige ansatte om de urimelig og uten grunn entrer din bolig. ut-henter dine dine barn, eller beslaglegger din eiendom. Også økonomisk kriminalitet utført av inkasso selskaper og urimeligheter ved ligningen fra skatte etaten er det umulig å anmelde slik det er i dag her i ORKDAL. For å unngå gammeldagse trynefaktor situasjoner i kommunen må individets saksrettegang styrkes. Media,offentlig ansatte og politi går alt for mye hånd i hånd i denne vakre dalen vår og dekker heller over feil en å belyse dem. Der har du litt av forklaringen for hvorfor barnevernet tapper DIN kommune kasse. Den rødgrønne regjering snakker om klagegang, Vi i demokratene har utprøvd klagegangen og vert i møter hvor vi mener Kommunen er skyldig i overgrep. Etter 2 møter på stortinget og nå 1 år etter siste møte med arbeiderpartets arbeidsgruppe på stortinget, står vi fortsatt i kø,Forventet saksbehandlingstid 2 1/2år. Dette i tillegg til den tiden vi alt har brukt,DVS en sak pr kommunevalg er all rettferd du får med det sittende kommunestyret??. Dette er uakseptabelt både hva angår eiendoms-under dragelse, barnevern og ansettelsessaker i vår Kommune. Tiden er inne for egen lokal Ombudsmann.For å sikre innbyggerne i regionen en rettferdig og demokratisk saksgang og vi i demokratene ønsker derfor egen Ombudsmann i regionen. Slik at når urett fra Kommune admin rammer deg, Har du også ressurser til å balansere nødvendig kompetanse og rettsikkerhet. Si et rungende nei til Urett Stem Demokrate Vi er ikke tilfreds med saksbehandlingstiden som brukes hos sivilombudsmannen og vi tror at opprettelse av et slikt ombud for regionen vil sikre individets rettigheter som bruker av offentlige tjenester. Ombudet må være direkte folkevalgt og ha kontor og administrasjonslokaler utenfor andre offentlige bygg. Ombudet vil ha i sin administrasjon 24 timers krisetelefon som er behjelpelig med og i verksette de organisasjoner eller institusjoner som er rette ve

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse