Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Arbeiderpartiet

BeritSolem_1.jpgArbeiderpartiet går til valg under mottoet "Skap sentrum, bygg Orkdal."  Partiet har fremmet flere konkrete forslag for å lage en bykjerne de siste årene. Alle er nedstemt. Partiet foreslår å kjøpe ST-eiendommen for å gi kommunen ei hand på rattet i sentrum.
I dag har Ap 12 av de 35 plassene i Orkdal kommunestyre.

Her finner du Arbeiderpartiets program 2011-2015. Det er omfattende. Programmet legger stor vekt på å utvikle en sentrumskjerne.

Her er Orkdal Arbeiderpartis hjemmeside.

Partiets toppkandidater (forhåndskumulerte):
Berit Solem, 1966, Evjen.
Knut Even Wormdal, 1951, Orkanger.
Hanne Nyhus, 1969, Fannrem.
Emir Kaniza, 1961, Orkanger.
Lisa Marie Husby, 1991, Evjen.
Oddvar Kjøren, 1958, Kjøra.

Hva vil Arbeiderpartiet gjøre i Orkdal?
Smakebiter fra programmet:
* Legge om fra passiv politikk til en aktiv sentrumsutvikling for å bremse handels- og kulturlekkasjen til Trondheim.
* Utvikle handelsgata på Orkanger for få en kompakt og levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner (visjonen i Orkdal 2040).
* Kjøpe ST-eiendommen som et konkret virkemiddel for å nå målet.
* Bruke ST-eiendommen for å sikre tomt til utvidelse av skolene i sentrum (som snart er sprengt), kulturhus, kino, kulturskole mv.
* Et sentralt plassert kulturhus skal være en integrert del av grunnskolen, voksenopplæringa, biblioteket og idrettsanlegget.
Arbeiderpartiet ser på sentrumsutvikling som et tiltak for å styrke også Fannrem, Svorkmo/Vormstad og resten av kommunen.

Hva har Arbeiderpartiet gjort de siste årene?

(Politisk regnskap med vekt på sentrumsutvikling, arealbruk og oppfølging av Orkdal 2040. Arealbruk er et av lokalpolitikkens viktigste virkemidler.)

Ap har forerslått en rekke konkrete tiltak for å nå målene i Orkdal 2040. Alle er nedstemt:
* Innføre en såkalt rekkefølgebestemmelse som sier at halve Sæther/Rømme skal være utbygd før kjøpesentrene får utvide. Formål: Styrke handelsgata og dannelse av bykjerne.
* Regulere boliger til forretning øst for torget for å skape dybde i sentrum.
* Ikke tillate mer varehandel på Bårdshaug Vest, bare lettere industri, verksted og lager.
* Ikke tillate mer detaljhandel på Bårdshaug øst.
* Sette av hele tomta mellom OTI og Sponplaten til skole eller høyere utdanning.
Ap har konsekvent stemt MOT alle forslag om å spre sentrum og handelen.

Kan du stole på at Arbeiderpartiet vil skape en attraktiv bykjerne?
Ja, definitivt.
Partiet har opptrådt konsekvent i flere år - og har konsekvent blitt nedstemt. Det nye programmet styrker partiets etablerte politikk. Programmet bygger på vedtatte planer som Orkdal 2040 og Interkommunal Arealplan (IKAP).
Orkdal Ap har sett betydningen av å danne en attraktiv sentrumskjerne også for å styrke grendene.

Noen personlige betraktninger:
Arbeiderpartiet er det partiet i Orkdal som i størst grad følger overordnede planer for å redusere CO2-utslipp via arealbruk, og skape et attraktivt sentrum med møteplasser og opplevelser.

Partiet har imidlertid tapt det taktiske spillet. Orkdalslista har valgt borgerlig side. Senterpartiet har valgt Orkdalslista og de borgerlige i stedet for et rødgrønt samarbeid.

Det har plassert Ap på sidelinja.

Ap ser også ut til å ha pådratt seg stempel som Orkanger-parti, trass i at det knapt finnes stridssaker der Fannrem, Vormstad og Svorkmo har tapt. De aller fleste investeringer utenfor Orkanger går enstemmig gjennom.

Jorodd Asphjells rolle er et spenningsmoment i valgkampen. I Uke-Adressa 16.juli sa Asphjell at det var vanskelig å finne listekandidater fra Fannrem fordi de føler at de ikke blir hørt.
Men i hvilke saker er interessene på Fannrem ikke hørt av Orkdal Ap?

Regnskapet er skrevet av Hans K. Vurderingene er subjektive og du må gjerne kritisere dem.
Men: Faktaopplysningene skal være korrekte. Si fra hvis du likevel mener å finne faktafeil.


 

Publisert 10.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse