Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil legge ned kjøkkenet ved Orkanger Pensjonistsenter

DSC_0023_1_2.JPG

Rådmannen foreslår å legge ned kjøkkenet ved Orkanger Pensjonistsenter (OPS). Planen er å samle all produksjon av varmmat ved Orkdal Helsetun på Fannrem. Rådmannen antyder at kjøkkenet på Orkanger kan gjøres om til en bydelskafé.

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å redusere antall små deltidsstillinger i kommunen. Ett større kjøkken kan bidra til dette, ifølge saksframlegget.

Samtidig vil nedlegging på Orkanger på sikt bety mer effektiv drift og lavere utgifter.

Forslaget innebærer at en helstilling overføres fra kjøkkenet ved OPS til kjøkkenet ved Orkdal Helsetun, og at overflødige ved OPS får tilbud om annen jobb.

Nedlegginga gjelder produksjon av varmmat. Produksjon av tørrmat er tenkt opprettholdt ved OPS. Forslaget går ut på at beboere ved OPS og Elvepromenaden blir med på dette arbeidet sammen med pleierne.

Saksframlegget understreker for øvrig at Orkdal kommune står foran store utfordringer når det gjelder produksjon av varmmat til beboere ved institusjonene og andre som benytter tilbudet:

* Kjøkkenet ved Orkdal Helsetun er lite hensiktsmessig.
* Man sliter for å møte strenge krav til hygiene.
* Samtidig øker antall brukere. Det skal blant annet bygges 25 nye omsorgsboliger ved Orkanger Pensjonistsenter, der kjøkkenet foreslås lagt ned.

Rådmannen har vært i kontakt med Rosenvik AS med tanke på drift en av bydelskafé i kjøkkenlokalene. Man ser for seg muligheten for ekstern driver også av kantina på Rådhuset. Både Rosenvik, pensjonistforeninger og Frivilligsentralen er nevnt i saksframlegget.

Saken kommer til politisk behandling i Hovedutvalg drift onsdag 17. august.


 

Publisert 14.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjersti Lund Olsen 16.08.2011 07:22
Jeg har ingen direkte kjennskap til denne saken, men tenker bare at det er trist at man ikke kan ha kjøkkendrift på en slik plass som Orkanger pensjonistsenter.Jeg har en slektning som ofte går dit og spiser, både frokost og middag, og vedkommende stortrives der. Jeg tror at kjøkkenet betyr mye for de som bor der/kommer dit. Selv om det blir en kafe der, kan ikke den erstatte et kjøkken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse