Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Protester mot steinbruddet ved Gjølme

DSC_0003_1.JPG

Naboer protesterer mot økt aktivitet ved Gjølme Pukkverk (bildet). Steinbruddet er trolig det mest synlige naturinngrepet nær Orkanger siden Orklas delta ble omgjort til industriområde.

Steinbruddet har vokst til et gigantisk, gapende sår i terrenget. Ved forrige utvidelse var det tilløp til politisk debatt.

Nå foreligger forslag til ny reguleringsplan for å innlemme et asfaltverk i en del av bruddet som i dag brukes til deponi.

Fylkesmannen peker rutinemessig på behovet for å  ta hensyn til naturmangfold og undersøke eventuelle forurensinger i grunnen.

Seks naboer i Ulvstugguvegen har sendt en omfattende protest. De peker blant annet på:

* Frykt for mer støy, støv og lukt, selv om noen av plagene har avtatt etter hvert som bruddet har arbeidet seg innover i den kunstige kløfta.

* Frykt for drift etter klokka 16.

* Trussel mot dyreliv og naturmangfold.

* Skjemmende landskap.

Det siste merker langt flere enn naboene. Pukkverket har vokst til et kolossalt sår i landskapet.

Orkdal skal både være industrikommune nummer en og foregangskommunen innen miljø.

Gjølme Pukkverk viser at dette kan være en krevende balansegang.

I beskrivelsen fra konsulentselskapet Sundli Plan heter det at målinger av støy, støv og sprengningsrystelser viser at man er innenfor grenseverdiene.

Saken kommer til politisk behandling.

DSC_0001_1.JPG


 

Publisert 09.08.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

eva 09.08.2011 23:01
Sjønne godt at naboer og andre reagerer mot økt aktivitet ved steinbruddet,særlig vakkert er det heller ikke.Det må da gå an å stillekrav om at det kjøres på jord og plantes i de områdene hvor en ikke tar ut mer stein etterhvert som en jobber seg lengre innover fjellet.Når det gjelder støy og støv har jeg stor forståelse for at naboene er skeptiske.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse