Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Dagbladet: Orkdal kommune får terningkast 2

sentrumsgata.jpg

Orkdal kommer svært dårlig ut på Dagbladets kommunebørs. Fem områder er undersøkt og gitt terningkast fra 1 til 6. Orkdal ender med et gjennomsnitt på 2. Det som er målt er skole (2), kommunehelsetilbud (2), hvor bra det er å jobbe (3), avgiftsnivå (2) og hvor bra det er å bli gammel (1).

Orkdal ender på nedre halvdel blant landets 430 kommuner på alle disse feltene.

Dagbladets børs bygger på offisiell statistikk. Faktagrunnlaget er pålitelig. Vektingen av forskjellige parametere kan sikkert diskuteres.

Uansett gir målingen en interessant pekepinn. Det ligger dessuten i tiden at kartlegging er viktig for å fortelle oss hvordan kvaliteten er på blant annet kommunale tjenester.

Her kan du studere hele undersøkelsen

Og her er et kort sammendrag for Orkdal kommune.

Mest overraskende er trolig at Orkdal ender på bunn innen institusjonsbasert eldreomsorg.

Hvor er det best å bli gammel?
Orkdal nummer 379 av 423 kartlagte kommuner. Terningkast 1.
Det som er målt er:
* Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem.
* Fysioterapitimer etter samme mål.
* Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc.
* Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning.

Beste kommunehelsetilbud:
Orkdal nummer 319 av 428. Terningkast 2.
Det som er målt er:
* Legedekning.
* Fysioterapidekning.
* Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter fødsel.
* Legetilbud og fysioterapotilbud på sykehjem.
* Dekning psykiatriske sykepleiere.

Hvor er det best å jobbe?
Orkdal nummer 256 av 427. Terningkast 3.
Det som er målt er:
* Arbeidsledighet - unge og voksne.
* Andel mottakere av sosialhjelp.
* Andel som pendler ut av kommunen for å jobbe.
* Sykefravær.
* Gjennomsnittsinntekt.
* Andel med høyere utdanning (stadig viktigere!)

Hvor er det laveste avgifter?
Orkdal nummer 306 av 386. Terningkast 2.
Det som er målt er:
* Gebyr for avfall, vannforsyning, avløp, spetiktømming og feiing.

Beste skolekommune:
Orkdal ender som nummer 331 av 423 målte kommuner. Terningkast 2. Orkangervel.no har skrevet om denne målingen før - sett i lys av Orkdal kommunes mål om å bli blant landets ti beste skolekommuner innen 2012. 

Publisert 20.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse