Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strid om utbygging: OTI vil ikke betale gang- og sykkelveg

sentrum5.jpg

Eierne av OTI-sentret (Storebrand) mener Orkdal kommune selv må betale for gang- og sykkelveg langs Tverradkomsten (bildet) hvis det skal bli utbygging ved varehuset.
Striden står om "bare" 5 millioner kroner. Det er tidligere antydet at varehuset skal utvides for ca 200 millioner.

Kommunen har pålagt OTI-sentret å bygge fortau mv når varehuset skal bli dobbelt så stort. OTI-eierne skriver til Orkdal kommune at prosjektet ikke tåler en ekstrakostnad på 5 millioner kroner.

Det betyr i så fall at et relativt marginalt beløp velter hele utbygginga på ca 15 000 kvadratmeter.

Eierne mener Orkdal kommune og Orklahallen må ta ansvaret for gang- og sykkelveg, siden også Orklahallen skal bygges ut.

Orkdal 2040 har så langt ikke ført til så mye. Men planen skal sørge for at utbyggere tar vare på trafikksikkerhet og miljø ved store utbygginger. Gange, sykling og miljø er vedtatte fanesaker i Orkdal 2040.

Union Eiendomskapital/Storebrand, som eier OTI-sentret, har hatt planer om en gigantisk utbygging i flere år. De fikk avslag på søknad om dispensasjon fra byggeforbudet mens 2040-arbeidet pågikk.

Eierne ble pålagt å lage en detaljert reguleringsplan. Den skal ta  hensyn til blant annet parkeringsdekning, grøntarealer og tilbud til myke trafikanter.

Orkdal kommune har dessuten fulgt opp med å pålegge OTI å ta en del utgifter til infrastruktur. Dette er vanlig, og det er også benyttet før i Orkdal. REMA måtte feks bekoste ny rundkjøring for å sette opp byggene på Bårdshaug siden de ville føre til mye mer trafikk.

OTI-eierne har flere ganger antydet at kommunens krav kan velte hele planen. Senterleder Kjell Holden var nylig sitert på dette i ST.

Nå har eierne sendt brev til Orkdal kommune der de aksepterer kravet om å bygge parkeringshus - riktignok for bare i underkant av 100 biler. Kostnad er anslått til 20-25 mill. kr.

Men OTI avviser kravet om å bygge ny gang- og sykkelveg langs Tverradkomsten og 70 meter ny veg fram mot Grønørvegen.

Union Eiendomskapital/Storebrand ber politikerne ta opp denne delen av prosjektet, som man anslår til 5 mill. kr pluss mva.

Dermed får vi trolig en ny politisk test der det står mellom investors ønsker og prinsippene i de planene kommunen har vedtatt.

OTI argumenterer med at utbygging vil styrke Orkdal som småby og redusere handelslekkasjen.

Her kan du lese hele brevet fra ingeniør Karl Knudsen på vegne av OTI.

Oti2.jpg

 


 

Publisert 16.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse