Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik vil Småbylista vil bygge bykjerne med liv på Orkanger

anja_tjelflaat.pngDet er to måneder til kommunevalget. Hvis du ønsker en levende bykjerne a la 2040-planen, har du trolig bare to alternativer: Arbeiderpartiet eller Småbylista Orkdal.
Småbylista og toppkandidat Anja Tjelflaat (bildet) vil ha kulturhus i sentrum, fjordpark ved Bruket og videregående skole med yrkesfag, ifølge programmet.

Påstanden over bygger på hvordan de andre partiene har stemt: Mot tiltak for å styrke sentrum, og for tiltak som gir videre spredning av sentrum.

Det går an å håpe på endring. Men handlinger (stemmegiving) sier mer enn løfter (partiprogram).

Orkangervel.no skal snart lage en guide som bygger både på hva partiene i Orkdal har gjort og hva bjorn_johan_vullum_1.jpgde sier de skal gjøre.

Til høyre Småbylistas andrekandidat Bjørn Johan Vullum.

Ikke alle partier har publisert noe program to måneder før valget. De mest konkrete av programmene som er lagt ut tilhører Arbeiderpartiet og Småbylista Orkdal.(www.småbylista.no).

Her er noen smakebiter fra programmet til nykommeren:

* Orkdal kommune skal aktivt plassere tilbud i sentrum som tiltrekker seg publikum. (Motsatt av feks ordførerens forslag om å flytte voksenopplæringa fra sentrum til Follo).

* Kommunen skal være en aktiv stedsutvikler og bør sikre seg eiendom. (Motsatt av dagens politikk, som går ut på å se hva som skjer når markedet får styre stedsutviklinga.)

* Konkret: Kjøpe ST-gården. (Den strategisk plasserte eiendommen har ligget lenge ute for salg. Koster ca. det Orkdal kommune har investert i hoppbakker i Knyken, eller det kommunen skal betale for det saneringsklare idrettsbygget med ti mål tomt på Follo - 10 mill.)

* Bruke rekkefølgebestemmelser for å utvikle småbyen. (Eksempel på rekkefølgebestemmelse: AP ville fryse utbygging av OTI/Amfi inntil deler av Sæther/Rømme er utbygd. Nedstemt.)

* Etablere et kultursenter/flerbrukshus i sentrum for aktiviteter som; kino, konserter, teater, bibliotek, kafe, utstillingslokaler, foreningslokaler, ungdomsklubb, kulturskole, kunstnerlokaler, kulturnæringer.

* Prioritere Knyken som hovedanlegg for vinteridrett og Idrettsparken som hovedanlegg for hall- og sommeridrett.

oyvind_bakken.png* Sikre utbygging av bane 3, basishall og friidrettsanlegg som vedtatt. (Til høyre, fjerdekandidat Øyvind Kjøsnes Bakken).

* Bidra til å utvikle området Skjenaldelva, fotballbanen og Råbygdfjæra til et sammenhengende friluftsområde.

* Støtte opparbeidelse av BMX-park ved Gammelosen.

* For å sikre tilgang til Orkdalsfjorden, jobbe for å utvikle Bruket til en fjordpark, med opplevelser både på land og i vann. Søke samarbeid med NTNU-studenter for ideutvikling.

* Tverrpolitisk arbeid sammen med nabokommunene for å berge føden og akutten ved Orkdal sjukehus, og utvikle sjukehuset.

* Småbylista mener leger og andre ansatte bosatt i Orkdal vil slåss hardere for sjukehuset enn pendlere og periodevis ansatte. Også derfor viktig å gjøre kommunen mer attraktiv å bo i.

nina_1.jpg* Videregående skole med både allmenfag og yrkesfag (det siste ligger i dag i Meldal).

* Boligbygging: Fortetting i sentrum, spredt utenfor sentrum.

Til høyre, tredjekandidat Nina Sæther Christoffersen.

Hans Kringstad

 

Publisert 10.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse