Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Måling av grunnskolen: Orkdal blant landets dårligste

Barneskolen2_2.jpg

I 2007 vedtok Orkdal kommunestyre at Orkdal skal ha som ambisjon å være blant landets ti beste skolekommuner innen 2012. Torsdag publiserte Dagbladet en rangering som plasserer Orkdal som nummer 331 av 404 undersøkte kommuner.

330 kommuner er altså bedre, om man skal tro målingen. Bare drøyt 70 er dårligere. 26 småkommuner er ikke regnet med.

Politikerne vedtok det ambisiøse målet for ganske nøyaktig fire år siden. Nå er det mindre enn et halvt år til 2012.

Ambisjonen har blitt tema i mange sammenhenger. Både skolene og Foreldrenes Arbeidsutvalg har pekt på at målet ikke er troverdig uten at politikerne følger opp med mer ressurser til skolen.

Dagbladets rangering bygger på en rekke kriterier delt inn i to hovedgrupper:

1. Driftsutgifter til undervisningsmateriell. Gruppestørrelse (antall elever i klassene). Karakterer. Andel lærere med fagutdanning. Andel elever som går direkte over til videregående. Rapportert mobbing.

2. Resultater på nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk.

OBS! Rangeringen bygger på offisielle data innrapportert av kommunene selv til Statistisk Sentralbyrå, den offentlige Elevundersøkelsen og på nasjonale prøver. Dette er altså kvalitetssikrede data. De er ikke utarbeidet av avisa.

Orkdal ender som nummer 242 på nasjonale prøver og som nummer 350 i en vekting av data i hovedgruppe 1.

Av nabokommunene havner Agdenes som nummer 65 og Skaun som nummer 303.

Her finner du hele undersøkelsen

 

Publisert 07.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse