Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny Bermingrud-protest mot krav om gang- og sykkelbru

BhaugVest1.jpg

Kvernmo Eiendom/Bermingrud protesterer enda en gang mot et av de få rekkefølgekravene i Orkdal 2040: At det skal bygges gang- og sykkelbane ved Bårdshaugbrua før flere bedrifter kan etablere seg på Bårdshaug Vest. Investorene vil ikke bygge bru selv.


Kravet om gang- og sykkelbane ble enstemmig vedtatt og er krystallklart formulert:

"Bårdshaug Vest: Det kan ikke godkjennes ytterligere næringsetableringer før det er utbygd gang-/sykkelbane i forbindelse med Bårdshaug bru."

Like fullt ber Kvernmo Eiendom (Bermingrud) om en nærmere redegjørelse fra kommunen.

Investorene skriver kort og godt at den livsfarlige brua kan stå som den er fordi "besøkende kommer og vil komme med bil."

Her er brevet.

Saken er imidlertid at Orkdal kommune har vedtatt en satsing på sykkel og myke trafikanter - og redusert bilbruk. Derfor mener politikerne at det må være mulig å ferdes fra Orkanger til Bårdshaug Vest for fotgjengere og syklister uten å sette livet på spill på Bårdshaugbrua.

Ei gang- og sykkelbru er kostnadsberegnet til 10-12 millioner kroner. Det er uklart når staten vil prioritere prosjektet.

Coop Orkla rakk å bygge nytt byggvarehus før det kom krav om ny bru. Både Coop Orkla og Kvernmo Eiendom/Bermingrud ønsker å mest mulig detaljhandel på Bårdshaug Vest.

Men: Orkdal 2040 forbyr annet enn lettere industri og plasskrevende handel. I dag kommer detaljhandelen vanligvis inn bakdøra fordi tunge og lette vareslag blandes (som Europris, Plantasjen osv).

Bårdshaug Vest representerer muligens den største trusselen mot sentrumsutvikling i Orkdal. Tradisjonelt bøyer det politiske flertallet av for investorkrav når trykket blir sterkt nok.

De kommende årene vil vise om Bårdshaug Vest blir Orkdals neste kjøpesenter - trass i vedtakene i Orkdal 2040.

Her er brua som gjør at Kvernmo Eiendom/Bermingrud ikke får solgt tomtene sine:

Bru2_1.jpg

 

Publisert 05.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Det er da bare å bruke Gjølmebrua! 06.07.2011 19:46
Og fixe opp en spaservei slik at kundene kommer seg kjapt fra OTI til denne tomta! Hvor vanskelig kan det være? ep

Atle Sognli 06.07.2011 18:37
De kan søke,men svaret blir nei.I det minste ifra Ap

berit gjølmesli 05.07.2011 22:30
Denne saken må da vel være en ypperlig valgkampsak. En test på hvor sterk ryggrad de ulike partiene har i forhold til det de selv har bestemt. Ver så god orkdalspolitikere, ideèn er helt gratis.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse