Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF vil bygge ut Idrettsparken NÅ - se planene

perspektiv_2_1_1.jpg

OIF vil bygge ut Idrettsparken for 18-20 millioner kroner. Tidenes utbygging står for døra etter mange tiårs forfall og forsømmelser ved det kommunale anlegget. Hvis alt går etter planene står et friidrettsanlegg med tribune klart neste år.
Dusj- og garderobebygg og kunstgras på ballsletta er planlagt ferdig i 2013.

OIF opprettet avdelinga OIF Anlegg på siste årsmøte. Planen var å kunne bygge ut parken like effektivt som andre lag bygger private anlegg.

Orkdal kommunes eierskap har vært en kompliserende og forsinkende faktor. Av juridiske årsaker måtte OIF gi opp å få en langsiktig leieavtale (EØS´ konkurranseregler). I stedet er det nå inngått en avtale som gir OIF disposisjonsrett via såkalt punktfeste etter hvert som nye anlegg bygges ut.

Den store utfordringa nå er finansiering. Det politiske flertallet i Orkdal kommune har langt på vei tømt fondene gjennom spontanbevilgninger til Nye Knyken og fylkeskommunens hall på Follo.

Nå har det i tillegg oppsått en akutt situasjon i og med at anbudene på bane 3 og basishall ligger skyhøyt (13 millioner) over forventet pris. Også klatrehallen til Orkla Fjellsportklubb ser ut til å bli dyrere enn forutsatt.

OIF har allerede vært i kontakt med den politiske ledelsen for å finne en løsning for utbygging av hallen. Ordfører Gunnar H. Lysholms første reaksjon i ST var nedslående: - Disse pengene har vi ikke, sa Lysholm - etter at politikerne har delt ut 6 millioner til fylkets konkurrerende hall på Follo og en påtvunget ekstrabevilgning til Nye Knyken.

På møter skal imidlertid ordfører og varaordfører ha uttrykt sterk vilje til å finne en løsning, selv om hallen blir forsinket. Neste spørsmål er om Orkdal kommune vil ha penger til å støtte en utbygging i Idrettsparken.

OIF er innstilt på å klare finansieringa - og det fort.

Friidrettsanlegg:
Idrettskommunen Orkdal mangler et friidrettsanlegg. Grunnarbeidet starter i år. Anlegget skal blant annet omfatte seks løpebaner med kunstdekke, lengdegrop, vanngrop og muligheter for kasteøvelser.

Prisanslag: 6,5 millioner kroner.
Anslått OIF-dugnad; 650 000.
Ferdig: Vår/sommer 2012.

Mer tekst under bildet.

perspektiv_4_1.jpg

Tribune:
OIF har dessuten fått tilbud på en enkel tribune bygd av stillaser. Den kan leveres i høst med 362 sitteplasser.
Pris: 450 000.

Garderobebygg:
Hovedbanen ved Orkdal kommunes anlegg for sommeridrett har hatt garderober i et fjøs siden åpninga i 1949. OIF mener at et nytt garderobebygg nå må på plass. Mest sannsynlige plassering er ved Nedre Rømme.

Prisanslag: 6,7 millioner.
OIF-dugnad: 600 000.
Ferdig: Målet er våren 2013.

Illustrasjonen under er en foreløpig skisse:

perspektiv_6.jpg

Ny kunstgrasbane:
Bare fra 2010 til 2011 har barnefotballen i OIF økt med 100 aktive. Ballsletta er nedslitt og må oppgraderes. Grusbanen vest for ballsletta er klargjort for kunstgras.

OIF mener kunstgras på hele dette området er den økonomisk beste løsningen på sikt, i tillegg til at kvaliteten på tilbudet til barna blir bedre.

Prisanslag: 5,5 millioner.
OIF-dugnad: 500 000.
Ferdig: Målet er våren/sommeren 2013.

De økonomiske utfordringene er imidlertid store. Orkdal kommune har satt seg i en situasjon som kan bety mindre bidrag enn om arbeidene hadde kommet i gang for noen år siden.

I tillegg sluker Nye Knyken spillemidlene i mange år framover.

Det jobbes likevel med en plan for finansiering som skal gjøre det mulig å løfte Idrettsparken ut av forfall i løpet av bare to år.

(Alle illustrasjoner: Nilssen og Opøyen AS).


 

Publisert 02.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ufred til evig tid? 03.07.2011 10:54
Orkdal kommune, skammens idrettskommune. Hvis noen hoppere og alpinister, knyken, skal sluke det meste av kommunens bidrag til allidretten, blir skammens kommune riktig betegnelse. Kommunen skal fordele likt. Idrettsparken favner i antall mange flere barn og unge enn noen andre idrettstilbud i kommunen. Grendestriden er ille nok som den er i dag. Hva skjer hvis skeivfordelingen fortsetter i like stor grad? Lederen i idretten i Orkdal, Johnsen, har en gyllen mulighet. Ta med kuppmakerne og start samarbeid mellom lagene. I dag maner foreningen kun til strid og konflikt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse