Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklahallen foreløpig sikret

R__mme_amfi_mm_005_1.jpgOrklahallen: 7 stemmer. Ny hall på Follo: 4 stemmer. 
Det ble resultatet da Orkdal formannskap behandlet krisen ved Orkdal vidaregåande skole mandag. Bane 3 i Orklahallen er dermed sikret - i hvert fall inntil videre. 

Saken kom opp fordi kommunen skal avgi en høringsuttalelse til skolebruksplan 3 for de videregående skolene i fylket. Venstre, Senterpartiet og KrF ønsker å hjelpe fylket med penger til å bygge ny hall på Follo.

De tre partiene mener et spleiselag kan bidra til å berge skolen fra nedbygging. Flere linjer er planlagt flyttet til Meldal fordi skolen har fått forfalle. Den er dessuten for trang.

De andre partiene mener det er galt å gå inn med kommunale penger til hall på Follo. En viktig årsak er at det vil svekke Orklahallen og Idrettsparken, som er kommunens eget sentralanlegg. Videregående skole er fylkets ansvar. Dermed ble samarbeid om ny hall på Follo ikke med i flertallsvedtaket.

Det foreligger et kommunestyrevedtak på at Gammelhallen skal erstattes av en ny bane 3. Men med hall på Follo vil dette ikke skje. Orklahallen blir redusert.

Kampen mellom tilhengerne av hall på Follo kontra Orklahallen vil trolig fortsette i lang tid framover - helt til omfanget av utbygging og oppussing på Follo er avklart, og arbeidet igangsatt.

Bane 3 i Orklahallen står derfor fortsatt i fare for å bli flyttet til Follo når Gammelhallen (bildet) rives. Venstre, Sp og KrF vil ha hallen på Follo. I praksis blir det Orkdalslista som avgjør saken. Lista blir utsatt for press fra de tre andre samarbeidspartiene. De tre partiene hevder at dette er å slå ring om skolen og begrense fylkets flytting av elever over til Meldal.

Politikerne i Orkdal har satt seg selv i en tvangssituasjon fordi de unnlot å utrede en ny skole. Orkanger Vel foreslo et framtidsrettet undervisningssted plassert nær Grønøra, Orklahallen, Gammelosen og Idrettsparken - og knyttet opp mot det unike industrimiljøet vårt.

Det ville gitt hele regionen et løft, og vist betydningen av samarbeid mellom utdanning og visjonært næringsliv (ny, ren energi mv) i praksis.

I stedet må Orkdal kommune nå slåss for å amputere bare ett bein, ikke begge: Det vil si å oppnå en begrenset nedbygging i stedet for en mer omfattende reduksjon på Follo. Det er nemlig alternativene for "Industrikommune nummer 1".

Resultatet blir i verste fall at både Follo og tilbudet i Idrettsparken/Orklahallen bygges ned, og at næringslivet går glipp av et skreddersydd undervisningstilbud rett utenfor egen port.

Diskuter gjerne på gjestelista vår eller på forumet til avisa Sør-Trøndelag.

Hans Kringstad 

 

Publisert 18.11.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse