Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Disse 21 stemte nei til å undersøke Knyken før garanti

Knyken2_1.jpg

21 medlemmer i Orkdal kommunestyre stemte nei til å sjekke økonomien i prosjektet Nye Knyken. Deretter stemte de ja til å garantere for et lån på 12,2 millioner kroner. Nåværende leder Oddbjørn Almli i Orkdal IL var en av de 21.
Nedenfor kan du se hvem de er og lese søknad og budsjett.

Poenget er ikke å sette de 21 i gapestokken. Men navnene viser hvem som kan ha et motiv for å glatte over skandalen i Knyken.

Det er greit å vite når de samme politikerne nå skal behandle en ny søknad om støtte og lån. Lånet denne gangen vil etter alt å dømme mangle noen form for sikkerhet. Det vil bygge på forsikringer fra Jorodd Asphjell & co om at de har kontroll og vil få inntekter som dekker renter og avdrag.

Allerede i september i fjor var det klart at nye Knyken ikke gikk etter oppskriften. Uttakene av stein var mye større enn forutsatt. Derfor søkte OIL om støtte fra kommunen for å bruke overskuddsmasser til å utvide veien. Les søknaden her.

Alarmen gikk ikke i kommunen.

I november behandlet Orkdal kommunestyre en ny søknad. Nå ville OIL at kommunen skulle garantere for et banklån på drøyt 12 millioner.

Jorodd Asphjells partifeller fant beløpene så store og grunnlaget såpass mangelfullt at de foreslo en utsettelse.

Begrunnelsen var blant annet slik: "Kommunestyret ber om å få framlagt en kontantstrømprognose fra Orkdal I.L. for lånets forventede løpetid."

Det er en sjekk av evne til å betale.

11 fra AP ble stående alene. Alle de 21 frammøtte fra andre partier og en utbryter fra AP sa nei til økonomisk realitetssjekk.

De 21 som ga Nye Knyken fritt leide til kommunekassen var:

Orkdalslista: Gunnar H. Lysholm, Khadija M. Ali, Per Kirkaune, Elizabeth Mælen Lunde, Knut Bjørkli, Sverre M. Fagerholt.

Senterpartiet: Hilde Hoston, Oddbjørn Almli, Rasmus Skålholt, Bjørn Svorkdal.

FrP: Ann Inger Stølhaug, Joar Syrstadeng, Borger Strand.

Venstre: Arne Grønset, Lone Kvålsvoll, Christian Bonvik.

KrF: Ivar K. Gangås, Kari Tronvoll.

Høyre: Eli Karoline Olsen.

SV: Johan Skjølberg.

Ap: En stemte mot øko-sjekk, men navnet framgår ikke av protokollen. Utsettelsesforslaget ble fremmet av Tore Henriksen.

Her kan du se budsjettet som da ble framlagt av OIL for fase 1 - 43 millioner. Opprinnelig var det knapt 30 millioner. Nå er det 57 millioner.

Idrettsparken på Orkanger, Orklahallen og andre anlegg kan bli skadelidende.

Hans Kringstad

 

Publisert 06.06.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Det som mangler nå... 08.06.2011 10:36
Det er å lese i avisa eller på nettet at det er OIL og/eller OV som har skylda og ansvaret for underskuddet i Nye Knyken, pga all negative oppmerksomheten mot prosjektet! Det vil være omtrent på samme nivå som det vi stort sett har lest hittil at man lider av "misunnelse" og "ikke får til noe selv".

EVJEN 07.06.2011 16:25
INNBYGGERNE I ORKDAL KOMMUNE OG ANDRE ANLEGG BLIR GARANTERT SKADELIDENDE PÅ GRUNN AV KNYKENFADESEN. DET FINNES DET INGEN UNSKYLDNINGER FOR.

Apap 07.06.2011 12:28
tippe kurås................

tuben 07.06.2011 06:48
Hærre e jo rætt å slætt skræmmende naivt......

Tox 07.06.2011 08:48
evnt kreativt

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse