Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

12 mill. for nytt bygg i Idrettsparken

Idrettsparken_004_2.jpgEt nytt dusj- og garderobeanlegg med tribuner med minst 700 sitteplasser er planlagt i Idrettsparken. Det vil koste ca. 12 millioner kroner. Bygget er tenkt plassert mellom hovedbanen og slitebanen. Kanskje kan fjøset (bildet) snart få avløsning som garderobeanlegg. Det ble innviet i 1953 (!).

Den gang for 55 år siden skrev en begeistret ST-journalist følgende:

"Rømme gård blir nå betegnet som verdens vakreste fraukjeller. Garderobene er åpnet; fem dusjer og fem klosetter. De nye badeanlegget vil sikkert virke stimulerende på idrettslivet. Og det er neimen ikke alle fraukjellere forunt".

Det er lenge siden den gamle fraukjelleren virket stimulerende. Skissen til nytt anlegg inneholder:

* Dobbelt sett garderober med tilhørende fasiliteter for dommere.
* Hovedtribune med 520 sitteplasser.
* Sekundærtribune mot slitebanen med 180 sitteplasser.
* Områder som kan benyttes til publikums-WC, kiosk, lager eller utvidelse av tribuner og garderober.
* Parkering, flomlys og andre fasiliteter som tilfredsstiller Fotballforbundets krav til spill i Adeccoligaen (nest øverste nivå).

Ingen vet dessverre når et dusj-, garderobe- og tribuneanlegg kan stå ferdig. Skissen åpner for en etappevis utbygging. Visjonsutvalget for Idrettsparken og Gammelosen foreslår å prioritere et slikt anlegg.

En plassering som foreslått vil styre mye av den øvrige utbyggingen av Idrettsparken.

Skissen er bestilt av OIF og utarbeidet av Nilssen og Opøyen AS. OIF har oversendt skissen til ordfører Gunnar H. Lysholm.

 

 

Publisert 12.11.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse