Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-sentret må bygge parkeringshus eller -kjeller

OTI1.jpg

Flertallet i Orkdal kommunestyre vedtok onsdag at OTI-sentret må bygge p-hus i tre etasjer eller p-kjeller ved utbygging. De fleste partiene mener det er galt å la OTI-sentret slippe mens Sæther/Rømme får et slikt krav. Bare Orkdalslista, FrP og Høyre ville påføre det vedtatte sentrum enda et handikap.

Åtte stemte for å la OTI-eierne slippe å investere i parkeringsanlegg. Som vanlig var dette markedsliberalistene som i sak etter sak har stemt mot tiltak for sentrumsutvikling:

Tre fra Orkdalslista (inkludert ordfører Gunnar H. Lysholm), hele FrP og Høyre.

Vedtaket betyr bare at OTI-sentret likebehandles med framtidas erklærte sentrum (Sæther/Rømme). Der pålegger kommunedelplanen eventuelle investorer å bygge p-anlegg for å spare knappe arealer.

Noen utvikling på Sæther/Rømme skjer imidlertid neppe de første årene. Første etasje må fylles med forretningsformål. OTI, Amfi, REMA-området - og muligens Bårdshaug Vest - støvsuger markedet for nye butikker.

Trolig kan bare et offentlig bygg få hull på byllen på SætherRømme. Slik aktiv politikk er Orkdalslista og listas allierte mot.

Orkdal kommune har vedtatt 2040-planen for å skape en bykjerne. Men kommunen har absolutt ingen strategi eller politiske virkemidler for å nå målet.

Ordfører Gunnar H. Lysholm uttalte i ST tirsdag at kommunen har styring på sentrumsutviklinga. Det eksisterer imidlertid ingen sentrumsutvikling på Orkanger.

Nå gjenstår det å se om OTI-eierne vil fordoble butikkarealet når de samtidig må bygge p-hus i tre etasjer eller p-anlegg under bakken - eller om de dropper den varslede ekspansjonen.

Oddbjørn Bang (Sp) fremmet forslaget om p-hus på vegne av Sp, Venstre og KrF. Da hadde Sp og Venstre kort tid i forveien stemt mot krav om p-hus i hovedutvalg for forvaltning.

Ap og SV stemte også for krav om parkeringsanlegg.

Disse to partiene ønsket å si nei til hele OTI-utbygginga av frykt for at den ødelegger muligheten for å skape en bykjerne. Dette forslaget falt.

I realiteten falt det allerede i fjor da de borgerlige partiene stemte nei til et forslag om en såkalt rekkefølgebestemmelse i 2040-planen: Utbygging på deler av Sæther/Rømme før videre utbygging ved varehusene.

Orkdal 2040-planen inneholdt til slutt ingen tiltak for å utvikle sentrum.

Hans Kringstad

 

Publisert 25.05.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Omkamp? 26.05.2011 20:27
Legger OTI opp til omkamp, ved å true politikerne våre? http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1269972.ece

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse