Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ca. 50 ting du neppe visste om Orkdal - og Ukeslutt!

Orkanger_flyfoto.jpg

Orkdal kommune hadde 968 ansatte i fjor. 785 av dem var kvinner. Det tilsvarer 81 prosent. Men bare 25 prosent av de ansatte i den kommunale ledelsen er kvinner.
I barnehagene jobbet det 150 kvinner og fire menn.
Nedenfor er mer du neppe visste om Orkdalssamfunnet.
OBS: Nå er bloggen Ukeslutt på plass i gjesteboka - om et mord på sentrum.

Bare to av de mange enhetene i kommunen hadde mannsoverskudd i 2010: Tekniske tjenester og Orkanger ungdomsskole.

Dette og alt annet i denne artikkelen står i kommunens ferske årsmelding.

* Folketall: 11 365 ved siste årsskifte. I 2006 hadde kommunen til sammenligning 10 812 innbyggere. Men veksten var svak i 2010.

* 525 flyttet inn og 462 flyttet ut. Det er største utflytting de siste årene - muligens noensinne.

* 123 nye orkdalinger kom til verden. Det er laveste antall på lenge. Året før hadde vi 164 fødte.

* Kinobesøket falt kraftig i fjor: 3 675 besøkende mot hhv 4 875 og 4 153 de to foregående årene. 43 besøkende per forestilling mot 61 per forestilling året før.

* Miljø: Orkdal har 24 ladepunkter for el-bil. Kommunen har kjøpt en el-bil.

* Det var 52 brannutrykninger mot 33 i 2009.

* Barnehage: 652 barn gikk i barnehagene våre. Antallet var 543 i 2007. Det er full dekning og dagmammaene er nesten historie.

* 168 gårdsbruk var i drift i 2010. Det er åtte færre enn året før.

* Skole generelt: Skolene i Orkdal er langt fra målet om å bli blant landets ti beste. På nasjonale prøver er resultatene under landsgjennomsnittet.

* Skolene på Orkanger: 5.klassene og 8.klassene ligger under kommunens mål i norsk lesing, engelsk lesing og regning. Svakest resultat ble det for 8.klassene i regning med en score på 2,9 og et mål på 3,3 (som tilsvarer litt over landssnittet).

Et unntak: 9.klassene hadde nasjonale prøver for første gang. Orkanger ungdomsskole scoret godt over målet og var best i kommunen med 3,6.

En ting til slutt som står fast fra år til år:

Orkdal kommune har 28,5 kilometer strandlinje.

DSC_0028_1.JPG

 

Publisert 13.05.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse