Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

NEI til parkeringshus ved OTI: Slik stemte de

oti1.jpg

Det borgerlige flertallet snudde etter forslag fra Per Kirkaune (Orkdalslista). OTI slipper likevel krav om å bygge parkeringshus når sentret blir nesten dobbelt så stort. Varehuset får legge 600 parkeringsplasser på bakkeplan, noe som er mye billigere.
Nedenfor ser du nå hvem som stemte hvordan.

Det ble resultatet da hovedutvalg forvaltning onsdag behandlet forslaget til reguleringsplan for OTI for andre gang.

"Miljøpartiet" Orkdal Venstre er nå mot krav om p-hus. Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) har også snudd.

Disse er for utelukkende bakkeparkering ved OTI:
* Per Kirkaune og Berit Westrum Johansen (O).
* Rasmus Skålholt og Bjørn Svorkdal (Sp).
* Kåre Ola Kurås og Finn Einar Skorild (Ap).
* Knut Bonvik (V), Eystein Løkken (H), Joar Syrstadeng (ex FrP, snart Høyre).

Kåre Ola Kurås har gjort det til en vane å overraske. Skorild er vara for Ap i hovedutvalget. Orkdalslista hadde et forfall uten at noen vara møtte. 

Atle Olav Sognli, Finn Willy Sæther (Ap) og Kari Tronvoll (KrF) vil kreve at 200 av 600 p-plasser bygges over bakken.

Ved første gangs behandling ble det flertall for et krav om p-hus. Det frigjør arealer til andre formål enn biloppstilling i "foregangskommunen for miljø" (Orkdal 2040-formulering). Samtidig vil p-hus gi likebehandling med de som eventuelt måtte ønske å bygge ut på Sæther/Rømme eller ved sentrumsgata - der politikerne sier de ønsker en sentrumskjerne.

Der kommer det nemlig krav om fordyrende p-hus eller p-kjeller, ifølge planen Orkdal 2040.

Ved varehuset KAN kommunen kreve p-hus/p-kjeller. I resten av sentrum SKAL kommunen kreve det hvis det ligger til rette.

Resultatet kan dermed bli at det erklærte sentrum får et ytterligere handikap etter Orkdal 2040-planen. Den skulle som kjent virke motsatt.

Ordfører Gunnar H. Lysholm (også Orkdalslista) benyttet blant annet Orkdal 2040 til å få gjennom en utvidelse av sentrumssonen på Bårdshaug. Planen skulle tvert imot sikre en kompakt bykjerne.

Reguleringsplanen for OTI er ikke vedtatt. Det skjer i kommunestyret.

De fleste borgerlige politikerne i Orkdal bøyer erfaringsmessig av for utbyggingsinteresser - alltid.

Arbeiderpartiet foreslo en rekkefølgebestemmelse i Orkdal 2040-planen. Den skulle sikre utbygging på Sæther/Rømme FØR varehusene vokser videre. Forslaget ble kontant nedstemt.

I ST onsdag gjorde Svend Åge Sæther et lignende utspill. Sæther, som ikke har eierinteresser trass i navnet, har lagt ned et betydelig arbeid for å få til en sentrumsdannelse på Sæther/Rømme (se visjon - bildet nederst).

Orkdal kommune har vedtatt i kommuneplanen at kommunen skal være en aktiv stedsutvikler. Men så langt er det ikke dokumentert noen aktiv innsats.

Ap foreslo følgende i hovedutvalg forvaltning onsdag:

"Hovedutvalg forvaltning ønsker en tydelig og balansert sentrumsutvikling i Orkdal. Det vises her til Orkdal 2040. En utbygging som er skissert ved OTI-senteret vil forrykke denne balansen og gi en uheldig forskyving av handelen. Hovedutvalg forvaltning vil derfor gå imot den skisserte utbyggingen."

Forslaget fikk bare to stemmer. Utbyggingen er lovlig i henhold til kommunedelplanen Orkdal 2040.

Det er delte meninger om et mye større OTI vil styrke eller svekke handlegata og muligheten for næring på Sæther/Rømme. Sør-Trøndelag fylkeskommune, som nøytral faginstans, frykter det siste.

Hans Kringstad

PS: Her er en visjon for sentrum og Sæther/Rømme laget av arkitekt Per Knudsen.

P6080004_1.JPG

 

Publisert 11.05.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 14.05.2011 20:16
Den nest beste løsningen det snakkes om - er den eneste riktige. Derfor er det en fordel for Orkanger som sentrum at Oti og Amfi blir så store og gode som mulig. Da vil enda flere mennesker besøke Orkanger, samtidig som færre reiser til Trondheim på handel. Blir Oti og Amfi bare sånn halvgode sier det seg selv at flere fra denne regionen dropper handel på Orkanger og reiser andre steder. Den beste sentrumsløsningen er ødelagt for alltid, den nest beste kan bli god hvis våre politikere makter å samle viktige funksjoner til Orkdalsveien.

Enig Jan 14.05.2011 22:00
På tide å legge denne død, gjort er gjort, spist er spist, og det går ut over fannrem, som sagt, selv om bøgdapolitikerne ikke har forstått det enda.... Men de bør allikevel koste på seg et parkeringshus, stiller ikke orkdal kommune krav nå, når skal de DA gjøre det? ErikP

berit gjølmesli 13.05.2011 18:22
En ansvarlig lokalpolitiker vil legge til rette og utvikle et lokalsamfunn slik at barn og ungdom får muligheter og tilgang på idretts-og kulturaktiviteter. At de samme barna og ungdommene også trenger brød for å vokse, sørger nok både Oti,Amfi og all annen komersiell handel for. De trenger kundene; kundene trenger bare et kjøpesenter av rimelig størrelse, ikke et City Orkdal.

Det falt ut et ord.... 13.05.2011 09:58
Den oppmerksomme leser vil straks se at det mangler et "IKKE" i den innledende setningen i omtalen av Kåre Ola Kurås....... Kurås stemmer mot Orkanger på trass og vrang vilje. Når det gjelder dagens politikere som er med og deler ansvar for både OTI og Domus, er det vel bare Arne Grønset og Jorunn Wormdal Asbøll, den gang (Domus-etableringen) var vel Grønset forholdsvis fersk politiker i venstre, men Wormdal Asbøll var i Arbeiderpartiet (det arva hu etter far sin), bortsett fra disse to har vi da heldigvis skiftet resten, så vidt jeg kan se, selv om det ikke virker slik! ErikP

en umulighet 12.05.2011 23:53
Mange av dagens Orkdalspolitikere sto bak feiletableringene av oti og domus. Fint at noen prøver å gjøre noe med sentrumsspredningen. Problemet er markedskreftene og mangelen på politisk vilje til å innrømme feil. Når markedskreftene først har begynt å rulle, er de umulig å stoppe. Den idielle sentrumsløsningen med oti og domus samla på Sæther/røhme er fullstendig urealistisk. Den nest beste løsningen for Orkanger som sentrum er å la oti og domus få bygge ut og utvikle seg best mulig, der de ligger i dag. Å få flytta oti og domus, eller en av partene til sæther/røhme er som å tro på julenissen. Det politikerene bør bruke kreftene på i forbindelse med utvikling av Orkanger sentrum, er å få lagt flest mulig publikumsmagneter til Orkdalsveien. Politiet er en fin gratisetablering som styrker gata. Styrk skolene i sentrum,sammen medkulturhus i st gården og konstruktiv utvikling i idrettsparken. Det er den eneste riktige og reelle fremtidsmuligheten. Indrefileten sæther/røhme som så mange skryter av blir ikke optimal før politikerene våre makter å flytte oti og amfi dit. Med dagens politikere er det garantert helt umulig. Dessverre.

Kåre Ola Kurås! 12.05.2011 18:44
Kurås overrasker ikke - han har gjort det til en vane å stemme for alt som han tror er til fordel for Orkanger, og selvsagt for Fannrem uansett hvor dumt det blir. Denne gangen har han regnet feil, fordi når en bygdapolitikk lykkes til de grader som det har gjort i orkdal, så rammer det ikke Orkanger lenger, nei nå har det gått så langt at Fannrem nesten er helt tomt og stille, og det er folk som Kurås som har skylda for det! Samler du nok på Bårdshaug, blir det ikke noe igjen opii Fannremen, Orkanger ligger der det alltid har gjort, og sluttsummen blir at Orkanger-grensen flytter seg oppover og ligger nå ved Follobekken! Kurås kommer nok til sans og samling en gang, får vi tro.... ErikP

Marit Mjøen 12.05.2011 14:20
Sentrumsutvikling – ikke kjøpesenterutbygging Ønsker du en utvikling der handel i Orkdal bare skjer i kjøpesenter? Orkdal Arbeiderparti ønsker ikke det. Vi ønsker sentrumsutvikling og ikke en gigantisk kjøpesenterutbygging utenfor sentrum. Siste møtet i Hovedutvalg forvaltning i Orkdal kommune hadde andre gangs behandling av reguleringsplanen for OTI-Sentret opp til behandling. Dette er viktig og prinsipiell sak som angår handelsutvikling i hele Orkdal og ikke minst sentrumsutvikling av Orkanger som regionsenter. Ikke uventet gikk utvalgets flertall inn for å la OTI-Sentret bygge ut akkurat som eierne ønsker og stikk i strid med alle intensjoner i den overordnede planen “Orkdal 2040” som er vedtatt av de samme politikerne. Orkanger Arbeidersamfunn er helt på linje med Arbeiderpartiets strategi for utvikling av Orkdal med en klar profil for sentrumsutvikling. Vi støtter fullt ut Arbeiderpartiets Finn Willy Sæther som fremmet følgende forslag i Hovedutvalg forvaltning: “Vi ønsker en tydelig og balansert sentrumsutvikling i Orkdal. Det vises her til Orkdal 2040. En utbygging som skissert ved OTI-senteret vil forrykke denne balansen og vil gi en uheldig forskyvning av handel. Hovedutvalg forvaltning vil derfor gå imot den skisserte utbyggingen.” Dette forslaget er helt i tråd med Orkdal Arbeiderpartis gjeldende partiprogram og programmet som er vedtatt for perioden 2011-2015: “Skap sentrum, bygg Orkdal”. Her står det bl.a.: “Orkdal Arbeiderparti vil bidra slik at kommunen vår blir enda mer attraktiv i åra som kommer. For å bygge Orkdal er det avgjørende at kommunen utvikler seg som regionsenter. En kompakt sentrumskjerne med bymessig struktur rundt handelsgata på Orkanger vil modernisere regionsenteret i takt med samfunnsutviklinga. Det er ingen kommunal oppgave å fylle sentrum med aktiviteter, men en framtidsrettet kommune med ønske om vekst og framgang har en plikt som tilrettelegger. I tillegg til å utvikle regionsenteret Orkanger må Svorkmo/Vormstad og Fannrem bevares som lokale sentra. Kommunen skal inspirere til ny aktivitet, skaperlyst og næringsutvikling.” Jeg er helt enig med Svend-Åge Sæther som i et intervju med avisa Sør-Trøndelag nylig sa at et vedtak om gigantutbygginga av OTI-Sentret ikke gir ønsket sentrumsutvikling på Orkanger, og den vil bli en voldsom utfordring for etablerte handelsvirksomheter i hele kommunen. Venstre, Senterpartiet, Høyre, Kr.F og Orkdalslista sier de ønsker utvikling for hele kommunen. Utvidelesplanen for OTI-Sentret er det største sentraliseringsvedtaket som er gjort på lenge. Det er hverken et bidrag i sentrumsutviklinga eller til beste for handelsutviklinga i hele kommunen. Hovedutvalgets vedtak er ikke endelig. Saken skal behandles av kommunestyret også. Vi håper at flere gjør som Arbeiderpartiets Finn Willy Sæther og Atle Olav Sognli når saken skal vedtas onsdag 22.juni – stem imot disse planene! Marit Mjøen Leder i Orkanger Arbeidersamfunn Lokallag for Orkdal Arbeiderparti

OTI tømmer restene av Fannrem! 11.05.2011 21:30
Det er tjue år siden OTI var en trussel mot "handelsgata" på Orkanger. Den saken ble avgjort i 1984. I dag gjelder kampen restene av forretningslivet på Fannrem, hvor fannremsbyggen stemmer hver dag med bil og lommebok for sentrumsnære alternativer og strømmer til Mega og OTI. Dette kommer til å sette fart i den prosessen og legge veikrysset HELT øde! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse