Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI: Vil ha 25 meter høyde - vil ikke ha P-hus

OTI1.jpg

Eierne av OTI-sentret (Storebrand) avviser politikernes krav ved en stor utbygging. OTI står fast på at de bør få reise et bygg som er 25 meter høyt. Eierne ber politikerne trekke kravet om at 200 p-plasser skal ligge i parkeringshus.
De folkevalgte får tilbake saken onsdag.

OTI-sentret planlegger ei utbygging som er så stor at Sør-Trøndelag fylkeskommune frykter følgene for Orkanger sentrum.

Men OTI er i sin fulle rett til å bygge ut, siden varehuset ligger innenfor den magiske, røde streken. Denne streken vedtok for øvrig de borgerlige å utvide på Bårdshaug i fjor.

Orkdal kommune kan imidlertid stille krav ved en utbygging. Kravene dreier seg blant annet om opparbeidelse av grøntanlegg, gang- og sykkelveger, byggehøyder og parkeringsdekning.

De to siste tegner til å bli politisk interessante saker.

Om parkering:
OTI-sentret foreslår en minimumsløsning som tilsier 600 p-plasser - og kun på bakkeplan. Antallet regnes ut i forhold til handelsareal og tomteareal.

Flertallet i hovedutvalg forvaltning krevde ved første gangs behandling at 200 av 600 plasser kommer i p-hus for å spare areal. Dette er mye dyrere for utbygger. OTI svarer slik:

* 600 plasser er nok. Vi har reservekapasitet for Orklahallen.
* Det blir nok grøntareal igjen med 600 plasser på bakkeplan.
* Grunnvatn gjør p-kjeller komplisert.
* P-hus er vanskelig å tilpasse annen bebyggelse (altså stygt).

Om byggehøyde:
Muligens til manges overraskelse foreslo OTI et bygg med en høyde på 25 meter.

Flertallet i hovedutvalg forvaltning mener dette blir for ruvende, og krever maks 20 meter.

OTI svarer:
* 25 meter er lovlig i henhold til planen.
* Som nest beste løsning ønsker vi 21 meter over planert terreng.

Rådmannen foreslår at kravet om p-hus blir stående, men at man kan tillate 21 meters høyde.

OTI-sentret protesterer også mot å måtte etablere et så omfattende nett av gang- og sykkelveger før utbygging.

Rådmannen peker på at slike rekkefølgebestemmelser er helt sentrale i Orkdal 2040-planen, og at de må etterleves.

Til slutt:
Det gamle Orkanger sentrum har ikke lenger noen kiosk. Nå møtes travspillere og andre på Narvesen OTI på søndager. Det er kanskje litt tankevekkende at et ellers søndagsstengt OTI (bildet under) er møtested mens kioskene er borte fra gata. Vakkert?

Oti2.jpg

 

Publisert 08.05.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Arne Fagerholt 11.05.2011 18:27
Så utrolig trist at Orkanger sentrum ikke lenger en gang har en kiosk!!! Virkelig tankevekkende. Hvordan har man stelt seg slik..?

Ørbøgg pt Oslo 09.05.2011 15:50
At et p-hus skal være vanskelig å tilpasse annen bebyggelse er en så feig holdning at det grenser til oppsigelsesgrunn om man ikke har særinteresse av å hevde det. Det eneste som kreves ekstra for å få et p-hus over snittet er mer pengebruk til arkitektur og materialvalg - og det er nok akkurat det som er kjernen til den defensive holdningen. Kommunen bør virkelig ha is i årene til å stå på sitt her, det dreier seg kun om penger, og det har jaggu utbygger nok av! Som et sammenlignbart eksempel på p-hus, tatt i betraktning høyde og viktighet av estetikk med tanke på beliggenhet ved innfartsåre, kan man se på p-huset ved Ullevål sykehus i Oslo. Link: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Ullevaal_US9.JPG

frA NABOLAGET 09.05.2011 00:17
I Moan ser det ut til at svært mange aksepterer 25 meter. Så et kompromiss kunne jo være 25 meter og MINST 200 bilers patrkeringshus og 500 på bakkeplan? MED grøntarealer?? Litt må de vel kunne gi til fellesskapet, dersom det skulle bli for mye parkering, vil jo huset være en bonus for dem! ErikP

Svend Åge Sæther 08.05.2011 22:11
Vi fikk, etter min mening, tegnet et godt forslag for Orkdal 2040. Kanskje Orkanger Vel på nytt kan legge ut bildene som viser dette. Det er en helhetlig plan og viss flere kunne gått inn for å snakke varmt for å få til byggene på jordet mot Geilan i første omgang, så hadde vi fort snudd utvikling inn mot sentrum istedet for fra sentrum.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse