Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger: Muslimer ber om kvinnesvømming

sv__mhall1_2.jpg

Muslimske kvinner søker om at en time i uka blir forbeholdt kvinner i svømmehallen på Orkanger. På vegne av flere forklarer Nermina Mandzuka at kvinner som bruker hodeplagg (som hijab) ikke kan bade sammen med menn. Det framgår av et brev sendt til rådmannen.

Mandzuka foreslår at bare kvinner får bruke svømmehallen i timen fra kl. 20 til 21 fredager.

Hun begrunner ønsket med at:
* Innvandrerkvinner som bruker hodeplagg i sin hverdag er avhengige av et tilbud kun for kvinner.
* Flere av disse ønsker å lære å svømme, eller de har bruk for svømming for å trene.
* Andre har helsemessige plager.
* Det er badstu for kvinner fredag kveld, og svært få menn til stede.
* Orkdal kommune har tidligere hatt egne timer for kvinner.
* Kvinnesvømming er et bra integreringstiltak fordi innvandrerkvinner vil ta del i et sosialt tilbud.

Mandzuka skriver at badevakten i svømmehallen har vist forståelse og prøvd å finne praktiske løsninger.

Politikerne i Orkdal hadde nylig en til dels opphetet debatt om kjønnsdelt svømmeundervisning på skolen. Meningene er delte om hva som er god integrering.

Khadija M. Ali, som selv sitter i kommunestyret for Orkdalslista, har frontet et ønske om hjelp fra kommunen for å skaffe et religiøst forsamlingslokale for muslimer.

Også her er kjønnsdeling en forutsetning.


 

Publisert 20.04.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 24.04.2011 21:39
Å be om at 1 time i uka blir forbeholdt bare kvinner er vel ikke så mye å rope høyt for, kan jo være at andre kvinner synes dette er ok. Om land med såkalt muslimsk styre ikke tillater oss å oppføre oss på en måte de ikke tolererer, behøver vi vel ikke å legge oss på deres standard?

#12 24.04.2011 15:38
Kansje det muslimske miljøet på noen vis kan på birdra til nytt svømmeanlegg på Orkanger .Alle Orkdalinger har behov for svømmeanlegg. Gå sammen å legg press på politikerne. "kommunen har en bred økonomi" sa de vdr. hall på Follo.

ErikP 26.04.2011 15:37
Støttes. Gjør din plikt (først), Krev din rett.... En skikkelig svømmehall kan planlegges for dette, ikkeno problem.... ErikP

eduard poort 22.04.2011 10:50
Jeg er også utlendinger , og jeg mener at det er VI, utlendinger, må tilpasser os til den norskekultur og ikke omvent , vi er tros alt på besøk og da oppføre du deg .

Kjell Ivar Gumdal 22.04.2011 00:06
Jeg lurer på om jeg har fått oppfylt mine ønsker i ett muslimsk land ,svaret er nei !!!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse