Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel om OTI-utbygging: Parken må ha parkering

oti1.jpg

Styret i Orkanger Vel har avgitt høringsuttalelse til planen om utbygging av OTI-sentret. Velforeninga mener Orkdal kommune må se et voksende OTI i sammenheng med behov i Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen. Det er viktig å sikre nok parkering for de frivillige aktivitetene.

Høringsfristen for forslag til reguleringsplan for OTI-området går ut mandag. 

Hele høringsuttalelsen fra Orkanger Vel kan du lese her.

I korte trekk peker velforeninga på følgende:

* OTI-sentret legger opp til en minimumsløsning for parkering - og kun bakkeparkering. P-hus vil utnytte arealene bedre.

* Orklahallen og Idrettsparken skal bygges ut. Det foreligger planer om et svømmeanlegg med parkering ut mot tverradkomsten.

* Orkdal kommune har vedtatt i kommuneplanen at man skal opptre aktivt som stedsutvikler og arbeide aktivt for å knytte bånd mellom næringsliv og idrett/kulturliv.

* Kommunen må benytte denne muligheten til å koble OTI-sentret (som er eid av Storebrand) og anleggene ved hallen og parken. Det kan feks skje via en utbyggingsavtale som sørger for at næringslivet bygger parkeringshus.

* Særlig OTI-sentret, men også 3T, drar fordeler av aktivitetene som frivillige skaper i parken. Virksomheten trekker kunder til næringslivet. Positive aktiviteter gir naboene godt omdømme.

* OTI-sentret har neppe interesse av å framstå som gratispassasjerer som høster inntekter av frivillig arbeid. Det ligger derfor godt til rette for utbyggingsavtale eller annen form for samarbeid initiert av Orkdal kommune.

* Kommunen bør også sikre at utbyggingen bidrar til hurtig bygging av en gang- og sykkelforbindelse mellom Idrettsparken og Gjølmebrua/den planlagte Orklaparken.

En rekke naboer og organisasjoner er invitert til å uttale seg om OTI-planen.

Parkeringsløsningen politikerne går inn for blir trolig retningsgivende for parkering andre steder: Fortsatt bruk av store sentrumsarealer til bakkeparkering,  eller investeringer i p-kjellere og p-hus.

 

Publisert 17.04.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse