Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040 kostet 8,4 mill: Hva skjer nå?

B__rdshaug_002_3.jpg

Her kan du lese sluttrapporten for Orkdal 2040. Arbeidet med planen kostet 8 357 482 kroner. I oppsummeringa heter det blant annet:
"Det er stor enighet om at samling av sentrumsfunksjoner og fortetting med tanke på å skape et mer bypreget sentrum er ønskelig, men..."

I forlengelsen av men-et: "det er ulike syn på hvordan dette skal oppnås."

Sluttrapporten sier ikke noe om hva de ulike synene går ut på. Etter debatten og diverse vedtak å dømme, finnes det to grunnsyn:

1. De som vil stimulere sentrum med nye tilbud som feks flerbrukshus, og legge begrensninger på spredning. (Arbeiderpartiet og delvis FrP)

2. De som vil la sentrum seile sin egen sjø og overlate stedsutviklinga til markedskreftene som før etter å ha brukt over 8 milioner kroner av skattepengene våre. (Partiene som Bestemmer).

Rapporten er vedtatt av et enstemmig Orkdal kommunestyre.

Sluttrapporten påpeker for øvrig noe som er åpenbart, men viktig: Dagens sentrumsavgrensning (innenfor den røde streken) er veldig omfattende. Dette er ikke et sammenhengende sentrumsområde.

Partiene som Bestemmer vedtok likevel å utvide sentrumssonen i forbindelse med Orkdal 2040. Planen har altså det motsatte som vedtatt mål; å lage et kompakt sentrum.

Disse partiene har også fortsatt med å spre funksjoner midt i 2040-arbeidet. Ett eksempel er Comfort-butikk på Grønøra industriområde - foreslått av Høyre og støttet av Orkdalslista og Senterpartiet.

Sluttrapporten mener at det folkelige engasjementet som særlig kom til uttrykk på Orkanger og Gjølme var Orkdal 2040-arbeidets viktigste suksessfaktor.

"Dette er en forutsetning hvis lokaldemokratiet skal fungere", sier kommunestyret i Orkdal. (Tusen takk).

Det kom for øvrig ingen konkrete innspill til kommunedelplanen via SIM Orkdal.

Ved siden av sentrumsutvikling, peker kommunestyret på at:

* Vi må utnytte spillvarme bedre. De to smelteverkene avgir mer energi enn det som trengs for å varme opp alle husene i kommune.

* Orkdal vil bli sykkelkommune. Ønskelinjekart for sykkel er laget.

* Orkdal vil satse på kollektivtrafikk. (Vi får se på det.)

Hans K.

PS:
Av prisen på drøyt 8 millioner kroner er 3,5 beregnet egeninnsats. Resten gikk til konsulenter.

 

Publisert 06.04.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Orkdal Ap bruker Orkdal 2040 i programmet sitt 06.04.2011 11:00
Hei Det som skjer videre er opp til de ulike partiene. I partiprogrammet til Orkdal Ap så står det følgende "Gjennom planprosessen Orkdal 2040 har kommunen lagt en strategi for utvikling inn i neste generasjon. Dette er et godt grunnlag for vårt politiske arbeid i åra som kommer. Orkdal Arbeiderparti vil gjennomføre prosjekter som ligger i visjonen. Dette omhandler alt fra å bygge en moderne og kompakt sentrumskjerne på Orkanger til en bolig- og næringsutvikling i tråd med overordnede miljømål. Vi skal også utvikle den ambisiøse grønnstrukturen Orklaparken som er et miljøprosjekt for generasjonene som kommer I tillegg ønsker Orkdal Arbeiderparti å bygge nytt kulturhus i sentrum som vil gi rom for kulturskolen og sang-, musikk- og dramaundervisninga. Slik sambruk av bygg er smart bruk av fellesskapets penger. Et kulturhus som er skole på dagtid vil frigjøre ytterligere skoleareal for å kunne ta imot flere elever i Orkanger skolekrets. Orkdal Arbeiderparti vil arbeide for kommunalt kjøp av arealer i ST-kvartalet for å sikre areal til kulturhus. Kulturbasert næring har et stort potensial i regionsenteret. Med samme argumentasjon som da industriområdene på Grønøra ble etablert, ønsker Arbeiderpartiet nå å investere i bygninger og infrastruktur slik at kulturbasert næring kan vokse. Her vil kulturhuset bli det viktigste offentlige bidraget. Det vil fungere som en katalysator og inspirasjon til både frivillige og de som lever av kulturbasert aktivitet. Innenfor denne næringsgruppen finner vi alt fra butikker og handelsvirksomheter, husflids- og håndverksvirksomheter, hotell-, restaurant-, kafé og pub-virksomhet, eventbyrå, lokalavis, reklamebyrå, konsertarrangører, idrettslag og opplevelsesselskaper. Et levende kulturhus skal samle et mangfold av brukere og et bredt spekter av aktiviteter. Kulturhuset skal være et allbrukshus som tiltrekker seg barn og eldre, skolerevyer og rikskonserter, amatører og profesjonelle, innflyttere og de av oss som har bodd i bygda hele livet" Ellers så kan en lese hele programmet våres på www.orkdal-arbeiderparti.no Atle Sognli

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse