Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

En stor ungdomsskole for hele kommunen?

Barneskolen2_1.jpgUtdanningsforbundet i Orkdal ønsker å utrede muligheten for å samle de tre ungdomsskolene i kommunen i en ny storskole. Forbundet peker blant annet på at det kan løse plassproblemene ved Orkanger barneskole (bildet). Da kan barneskolen ta i bruk ungdomsskolens lokaler.

Utdanningsforbundet organiserer lærere. Innspillet om storskole kommer i en høringsuttalelse til den nye oppvekstplanen for Orkdal.

Forbundet sier ikke noe om hvor en slik skole eventuelt bør bygges. Men i uttalelsen heter det at en stor ungdomsskole vil gi bedre resultater, mer indivduell tilpassing og et bedre tilbud til elever som faller utenfor det ordinære skoletilbudet.

Orkdal kommunestyre har vedtatt som mål at kommunen skal bli en av landets ti beste skolekommuner. Kretsgrenser og nye skolebygg er et tema i den nye oppvekstplanen.

For folk på Orkanger er dette spesielt et spørsmål om hvorvidt videre utbygging skal skje her eller på Evjen.

Både Venstre og Orkdalslista sier i sine høringsuttalelser at de ikke ønsker ungdomsskole på Evjen. Samtidig vet vi nå at fylket gjerne vil ha kommunen med på å bygge en ny idrettshall som kan betjene Follo og nettopp Evjen.

Orkdalslista ønsker for øvrig en mottaksklasse for flyktninger på Grøtte skole for å avlaste Orkanger barneskole.

Arbeiderpartiet vil arbeide for kantine på Orkanger ungdomsskole, noe som var planlagt da skolen ble bygd.

Barneskolen er i ferd med å bli sprengt, og det er trangt også på ungdomsskolen. Et alternativ som blir diskutert, er å frigjøre plass ved å bruke Orklahallen til kroppsøving.

 

 

Publisert 28.10.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse