Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Planer endret: OTI-sentret får IKKE boligblokk

oti2.jpg

OTI-sentret har lagt planene om et stort antall leligheter i de øvre etasjene på is. I forslaget til reguleringsplan var det avsatt hele 3 300 kvm til boligformål. Eieren Union Eiendomskapital (Storebrand) har antydet 50 boliger på toppen av kjøpesentret, ifølge dokumenter Orkdal kommune har lagt ut på nettet.

Orkangervel.no har de siste dagene presentert OTI-planene basert på dokumenter lagt ut til ettersyn av kommunen.

Men den planlagte utbygginga er ikke så omfattende som enkelte av høringsdokumentene hevder. Enkelte opplysninger er utdatert.

Bygging av 50 leiligheter er foreløpig ikke aktuelt.

Utbygginga er planlagt i to trinn. Et av de følsomme emnene er parkeringsdekning. Det skyldes særlig behovet i Orklahallen, Idrettsparken, Gammelosen og ved en eventuell svømmehall. Man risikerer at idrettsanleggene blir brukt til kundeparkering.

Storebrand legger seg på et absolutt minimum og ønsker ikke å bygge parkeringshus i første byggetrinn. Man planla tidligere  en garasje med 50 plasser forbeholdt beboerne i leiligheter.

Parkeringsnormen sier at det skal være 2-4 p-plasser pr 100 kvm handelslokale. Storebrand velger 2 plasser, altså minstekravet.

I tillegg finnes bestemmelser for hvor stor del av ei tomt man kan bruke til bakkeparkering. Storebrand greier akkurat å klemme seg innenfor denne grensen gjennom forslaget sitt.

OTI-sentret er nabo til anleggene i Idrettsparken. Kjøpesentret  får mye besøk takket være aktivitetene i hallen og parken - men er i liten grad involvert.

Nå kommer spørsmålet om OTI-sentret bør bidra til en god parkeringsløsning for hele området i stedet for å utnytte regelverket til egen fordel.

Da hovedutvalg for forvaltning behandlet saken ble det flertall for å kreve parkeringshus med 200 plasser. Men dette er ikke avgjort.

Politikerne ønsket dessuten en maks høyde på 20 meter. Storebrand vil gjerne opp i 25 meter.

Både OIF og Orkanger Vel er bedt om å avgi høringsuttalelser. Orkanger Vels styre behandlet denne saken onsdag 30. mars.

Høringsfristen er 18.april.

Dokumenter finner du på kommunens nettside.

Her er dokumentet som omtaler parkering og boliger.

 

Publisert 28.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse