Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken bakerst i køen: OIL og haller tar spillemidlene

Park20.jpg

OIF har store planer om å løfte Idrettsparken etter flere tiårs forfall. Men det kan ta både ti og tjue år før OIF får spillemidler. Pengene går til Knyken, Orklahallen og Follo.
Rådmannen skriver til politikerne at han er bekymret over utviklingen.
(Husk for øvrig OIFs medlemsmøte med Jorodd Asphjell mandag kl. 19.00 i klubbhuset).

Problemet bare vokser: Orkdal kommune godkjenner anlegg i langt større omfang enn staten tilbyr spillemidler.

Rådmannen skriver til formannskapet at vi nå har et etterslep på 7-10 år. Dvs 7-10 års ventetid på spillemidler for de som står sist.

Men flere prosjekter kommer snart inn. Et forsiktig anslag fra administrasjonens side sier at anlegg bakerst i køen må vente i 15 til 25 år på å få utbetalt spillemidler. Det kan bety låneopptak og ødeleggende renteutgifter i påvente av spillemidlene.

De dekker vanligvis 30 prosent av totale kostnader - oppad begrenset til 700 000 eller 2,5 millioner avhengig av type anlegg.

OIF må vente lenge særlig fordi OILs satsing på Orkdalsbanken og Knyken binder opp støtte for mange år framover.

Rådmannen tar også opp spørsmålet om knappe spillemidler går til de rette anleggene. Et hovedmål med ordningen er å prioritere anlegg med mange brukere.

I Orkdal skjer i stor grad det motsatte:

Hoppanlegget i Knyken vil få over 7 millioner kroner i spillemidler. Beløpet  blir så høyt fordi hver bakke kan deles i to anlegg på 700 000 hver. I tillegg kommer heis for hopperne, lys og andre fasiliteter.

7 millioner til hopp binder alene opp Orkdal kommunes "kvote" i tre til fem år. Et hoppanlegg har få brukere.

Kommunen har tilsammen godkjent søknader fra OIL for et beløp på ca 11 millioner. Dette forlenger ventetiden for andre i anslagsvis 6-7 år.

Fotballbanen på Orkdalsbanken stadion har allerede fått sine 2,5 millioner. Det såkalte friidrettselementet får snart 462 000.

Fjellsportklubbens klatrehall står nå øverst på lista. Rådmannen er bekymret fordi enda flere prosjekter er på vei inn på lista i 2011: Basishall ved Orklahallen, svømmeanlegg (ikke vedtatt) og gymsal eller hall på Follo.

Forskjellen på liten og stor Follo-hall er tre millioner kroner i spillemidler - eller to års ekstra ventetid for dem som står bakerst.

Der står altså OIF, som vil ruste opp Idrettsparken når klubben nå blir herre i eget hus gjennom en leieavtale med Orkdal kommune.

Friidrettsanlegg, garderober og sannsynligvis mer kunstdekke for fotball må til.

Orkdal kommune vedtok i siste kommuneplan folkehelse som ett av fire hovedsatingsområder. Rådmannen tar opp spørsmålet om en del av de anleggene politikerne har prioritert er i tråd med målet.

Her kan du studere rådmannens saksframlegg.

Park21.jpg


 

Publisert 13.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

P 14.03.2011 13:06
Noen som vet mer om dette?? ref: åpent møte med idrettsrådet. Svømmeanlegg kommer IKKE inn under idrett ,men folkehelse. Dette fordi brukerne stortsett er folkflest,bare en liten prosentandel er organisert idrett. Penger kunne hentes ut av et annet fond.

Det er nettopp DET som er realiteten! 13.03.2011 22:42
Og det er akkurat DET noen av oss har forsøkt å slå til lyd for lenge, å forklare at slik er det. Svaret fra politikere og fra 7320 er dessverre "misunnelse". Det er tanketomt plapper, nesten som om SS skulle gjøre narr av....... jeg sier ikke mer! ErikP

stor skam 13.03.2011 20:52
Hvis dette er realiteten er det en skam og hån mot Oif og Idrettsparken som huser desidert flest barn og unge.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse