Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune krever orden i "sentrum" på Bårdshaug

Bilde0062_1.jpg

Politikerne tillater lagring av konteinere i to år på Franslykkja i det såkalte sentrum på Bårdshaug. Deler av området inntil E39 har sett ut som en skraphandel i lang tid. Nå er det verste  ryddet opp i (bildet). Men fortsatt er det ikke bra, mener rådmannen.


Traktorer, anleggsmaskiner, konteinere og annet maskinelt utstyr er synet som har møtt trafikantene på vei forbi eller til Orkanger.

Rådmannen har sett at den sentrale tomta har lignet mer og mer på et industriområde. Kommunen tok opp problemet med eier i fjor høst. Da var provisoriske bygg under oppføring.

Tomta er regulert til forretning og verksted - ikke industri. Men Franslykkja gir mer inntrykk av industri enn forretning.

Orkanger Vel foreslo i forbindelse med Orkdal 2040 at kommunen aktivt måtte arbeide for omlokalisering for å få rett virksomhet på rett sted:

1. Forretninger som nå plasseres på Bårdshaug Vest kan med fordel ligge på Bårdshaug Øst - inn mot et mer kompakt sentrum.

2. Verksteder, lager og entreprenørvirksomhet ved sentrum på Franslykkja hører derimot hjemme på Bårdshaug Vest, eller på Grønøra.

Men vi må trolig leve med estetisk forsøpling og en salig blanding av boliger, forretninger og industrilignende virksomhet ved sentrum i mange år.

Rådmannen påpeker at reguleringsplanen sier at området skal ha et ryddig preg og at bygg skal ta estetiske hensyn.

Slike formuleringer gir stort rom for skjønn. Verksted for anleggsmaskiner er noe annet enn butikk.

Eieren har søkt om å få bruke konteinere som permanente tilbygg til lokalene. Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning sier nei, men tillater konteinere som bygninger i dette sentrumsområdet i inntil to år.

Her er et bilde fra Franslykkja tatt før den siste runden med opprydding. Dette inngår i flertallspolitikernes definisjon av Orkanger sentrum:

DSC_0014_1.JPG 


 

Publisert 13.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse