Besøkstall

103 803 denne måneden

15 638 130 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bygger Rianmyra trass i protester

Rianmyra_009_1.jpgOrkdal kommune har vedtatt å bygge nye Rianmyra barnehage som planlagt trass i protester fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkesantikvaren mener bygget vil bryte med byggeskikken på Ner-Øra. Bare Venstre og FrP ville ta hensyn til disse innvendingene da hovedutvalg forvaltning behandlet klagen onsdag.

Også naboene har klaget på nybygget. De mener det både blir for ruvende og at det får en utforming som bryter med de tilstøtende bygningene i verneområdet på Orkanger.

Naboene fikk støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, som rådet kommunen til å forandre bygget.

Onsdag (22.oktober) fremmet derfor Venstres Lavrans Skuterud forslag om å endre bygningen. Skuterud viste også til at kommunens nye plan "Orkdal 2040" legger vekt på estetisk utforming. Han ønsket dessuten å se nærmere på de knappe parkeringsforholdene ved den utvidede barnehagen.

Bare FrPs representant stemte sammen med Venstre. De andre partiene mener Rianmyra blir pen nok. Dessuten haster det å få bygget ferdig fordi kommunen nå leier midlertidige lokaler blant annet i klubbhuset i Idrettsparken.

Orkdal kommune passer på at andre bygger i tråd med tradisjonell byggeskikk i området.

Byggearbeidene (bildet) hadde startet da hovedutvalget avviste klagen med 11 mot to stemmer.

Rianmyra_010_1.jpg

 

Publisert 24.10.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse