Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Mer surr om hel og halv hall på Follo

IMG_4198_1.JPG

Sør-Trøndelag fylkeskommune har aldri bedt idrettsrådet i Orkdal ta opp spørsmålet om å bygge fullverdig håndballhall (bane 4) på Follo. Idrettsrådsleder Magne Fossbakk (OIL) refererte en mail fra fylkeskommunen på møtet tirsdag kveld. Men mailen omtaler en "halv" hall.

E-posten er skrevet av eiendomsforvalter Arild Aagesen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aagesen har ikke "bestilt" en sak om "hel" hall i idrettsrådet, slik enkelte oppfattet det.

Det ville da også vært oppsiktsvekkende om en ansatt overprøvde det politiske vedtaket om å bygge en halv hall.

Arild Aagesen skriver uttrykkelig at det handler om en halv hall:
"Flerbrukshallen (1/2 størrelse) dimensjoneres og utformes for allsidige aktiviteter innen kroppsøvingsfaget. Hallen vil videre være egnet til idrettsaktiviteter som volleyball, innebandy, fotball, basket, allidrett for barn, dans, aerobic, spinning og sykkeltrening. Flerbrukshallen kan deles i 2 gymnastikksaler med heve/senkbar skillevegg og har en aktivitetsflate på 516 m2."

Aagesen tilføyer at det er lagt til rette for en framtidig utvidelse.

Han skrev mail til idrettsrådet om saken fordi han ble invitert til det, framgår det av mailen. Aagesen sendte e-posten 8.mars, samme dag som møtet i idrettsrådet. Han gir ikke uttrykk for noe annet enn at vedtatte planer skal følges.

Det samme sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i dagens ST.

Nestleder Terje Jentoft Roel i Sør-Trøndelag Idrettskrets var den som ba idrettsrådet stemme over hallsaken. I et leserinnlegg i ST sist lørdag kan Roel tolkes som om fylket nå ber kommunen om å spleise på hall. Men det er et tilbakelagt stadium.

Derimot vil Venstres Arne Grønset be fylket om å be kommunen involvere seg. Årsaken er at ordfører Gunnar H. Lysholm ikke vil ta opp saken med fylket, som eier skolen.

Skolens ledelse og ansatte jobber videre. Fagforeningene på Follo har nå invitert politikere på fylket og i kommunen til dialogmøte for å få bygd større hall. Også representanter fra idrettsrådet (der Magne Fossbakk fra OIL er leder) og idrettskretsen (der Jorodd Asphjell fra OIL er leder) er invitert.

OIF håndball er den desidert største leietakeren, og dermed inntektskilden, i Orklahallen. Orklahallen vil få konkurranse fra en bane 4 på Follo , noe som kan føre til økonomiske vansker.

OIF håndball er ikke invitert til dialogmøtet.

 

Publisert 10.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

1/2 Størrelse 10.03.2011 17:40
Det står også i mailen fra fylkeskommunen at flerbrukshallen skal leies ut på kveldstid og i helgene. Sitat: ”Flerbrukshallen skal brukes i kroppsøvingsfaget ved skolen som har en egen idrettslinje. Den forutsettes videre leid ut på ettermiddag, kveld og i helger til idrettslag mv for organisert trening, turneringer mv. Skolen skal selv administrere utleien” Dersom Venstre, Orkdal Idrettsråd, Follo og Sør Trøndelag Idrettskrets ikke ser at dette blir i direkte konflikt med kommunens utleie av Orklahallen, så vet de noe jeg ikke vet. At Orkdal Venstre ønsker at fylkeskommunen skal få konkurrere med Orkdal kommune på utleiefronten synes jeg er skremmende. Først skal kommunen bidra med 1.25 mill. for utbygging av full hall, for deretter å tape store penger på inntektssiden i Orklahallen? Virker på meg som dårlig butikk... Stein Atle Gangås

tuben 10.03.2011 16:41
Vess hærre stæmme bli dein saken hær bare vær å vær... nærme sæ direkte uspiselig.. Håpe itj aillt for mang e overraska over at oif håndball ikke e invitert -kain itj risiker nånn kritiske spørsmål kain du skjønn

Nå har OIL nok å ta fatt i på andre fronter! 10.03.2011 16:32
De har faktisk ansvar for et Damelag, som sitter igjen på bar bakke, etter at styret lot alt flyte i fjor høst. De var vel alt for opptatt med å planlegge å ødelegge for OIF, styret i OIL.....når de heller skulle ha konsentrert seg om det det er valgt til å ta seg av! Enda en ny hall bør komme langt ned på prioriteringen, her gjelder det å rydde opp etter et inkompetent styre, og man kan bare vente på hva som kommer fram etter hvert som karusellen i Knyken blir ferdig og regningene skal betales.... EP

skandale 10.03.2011 16:31
Skandale fra ende til anen. Fossbakk og Asphjel overstyrer alle via sine verv.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse